Podarunki z okazji Dnia Dziecka w zakładzie pracy nie zawsze zwolnione z PIT

Iwona Maczalska 01.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Podarunki z okazji Dnia Dziecka w zakładzie pracy nie zawsze zwolnione z PIT

Dzień 1 czerwca uznawany jest za święto wszystkich dzieci. Z tej okazji wielu pracodawców przekazuje dzieciom swoich pracowników drobne upominki. Przekazując prezenty należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ich formę, bowiem nie wszystkie pozostają zwolnione z podatku.

Coraz więcej firm 1 czerwca wręcza upominki dzieciom pracowników. Pracodawcy przekazują je w wielorakiej formie – paczki słodyczy, bony na zakup zabawek, czy też biletów do kina. Wydatki te mogą być finansowane zarówno ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i z aktywów pieniężnych pracodawcy.


Źródło: EastNews

Prezenty z okazji Dnia Dziecka finansowane z ZFŚS

Świadczenia rzeczowe i pieniężne otrzymywane przez pracownika finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostają wolne od podatku pod warunkiem, że łączna kwota uzyskanego świadczenia nie przekracza 380 zł w roku podatkowym. Co więcej zwolnione z podatku są wyłącznie te upominki, które zostały w całości sfinansowane ze środków ZFŚS.

Warto również pamiętać, że w zależności od postanowień zawartych w regulaminie wysokość przyznawanych upominków musi być uzależniona od sytuacji finansowej pracownika. Jeżeli zatem paczki będą przekazywane w równej wartości każdemu dziecku, to nie spełnią one kryterium socjalnego i działania zgodnie z zasadami ZFŚS. Świadczenia te będą podlegały zaliczce na podatek dochodowy. Od tej zasady nie ma wyjątków. Nawet regulamin ZFŚS obowiązujący w danym zakładzie pracy nie może zmienić tej zasady.

Upominki dla dzieci, które zostały sfinansowane ze środków bieżących pracodawcy podlegają opodatkowaniu w pełnej wartości świadczenia, a także stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników.

Z okazji Dnia Dziecka przekaż paczki zamiast bonów

Alternatywą dla paczek wypełnionych słodkościami stały się bony pieniężne na zakup zabawek dla dzieci. Należy wiedzieć, że ustawa o PIT wyłącza bony z katalogu świadczeń zwolnionych podatkowo. W myśl przepisów zwolnionymi świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony oraz inne świadczenia, które uprawniają do wymiany na inny towar lub usługę. Zatem jedyną możliwością uniknięcia opodatkowania jest zakup konkretnej rzeczy do kwoty 380 zł i przekazanie jej pracownikowi.

Ważne, by prezenty były przekazywane pracownikowi – dla dziecka – a nie bezpośrednio dziecku pracownika. W innym przypadku powstaje obowiązek wystawienia PIT-8C.

Iwona Maczalska VAT.pl