Pobierz nowy druk PIT-CFC i CIT-CFC

Iwona Maczalska 30.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Pobierz nowy druk PIT-CFC i CIT-CFC

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenia wprowadzające nowe druki deklaracji PIT-CFC i CIT-CFC przeznaczone dla wykazywania dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych.

23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa najnowsze rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2014 poz. 1879) – wprowadzające nowy druk PIT-CFC oraz,
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2014 poz. 1878) – prowadzające nowy druk CIT-CFC.

Nowe druki w aktywnej wersji excel oraz w wersji pdf można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
CIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

PIT i CIT zagranicznych spółek kontrolowanych 2015

Nowy druk PIT-CFC jest odpowiedzią na zmiany przepisów regulujących zasady opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych. Od stycznia zacznie bowiem obowiązywać ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328) . Zmiany wprowadzone ustawą skupiają się w szczególności na obowiązku wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku dochodowego.

<< więcej o opodatkowaniu spółek kontrolowanych

Termin składania deklaracji PIT-CFC i CIT-CFC

Deklarację PIT-CFC i CIT-CFC zobowiązani będą złożyć podatnicy uzyskujący dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego, a więc najpóźniej do końca września następnego roku podatkowego.

Nowe druki będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 roku.

Iwona Maczalska,
VAT.pl