Pobierz e-pity 2019

Pobierz druk zgłoszenia NIP-8

Iwona Maczalska 01.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy  zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W myśl rozporządzenia od 1 grudnia zastosowanie będzie miał m.in. nowy druk NIP-8.

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2014 poz. 1665). W drodze rozporządzenia zmianie ulegnie:

  1. Druk NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  2. Druk NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  3. Druk ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

A także pojawi się całkowicie nowy druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
NIP-2 (10) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia
NIP-7 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia
ZAP-3 (3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia

Druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

Rozporzadzenie Ministerstwa Finansów wprowadza również nowy druk zgłoszenia NIP-8. Druk ten jest odpowiedzią na podpisaną 12 sierpnia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
NIP-8 (1) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

W ramach ustawy od 1 grudnia 2014 roku przedsiębiorcy szybciej zarejestrują działalność gospodarczą i uzyskają numer NIP. W świetle zmian to właśnie w KRS po złożeniu odpowiedniego wniosku zawierającego tzw. ,,dane podstawowe” firmy nastąpi jej rejestracja. Numer NIP i REGON będą nadawane automatycznie, a działalność gospodarczą będzie można podjąć niezwłocznie, w terminie 7 dni po dokonaniu wpisu do KRS.

Na podstawie wpisu w KRS niezbędne dane będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon (CRP-KEP), a za pośrednictwem CRP-KEP trafią również do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS.

W jakim celu należy złożyć druk NIP-8?

Na druku NIP-8 przedsiębiorca zobowiązany będzie wskazać tzw. ,,dane uzupełniające”, wcześniej nieujawnione we wniosku KRS. Dane uzupełniające są to dane, którymi przedsiębiorca nie dysponował w momencie składania samego wniosku w KRS, a więc m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz rachunków bankowych, czy też skrócona nazwa płatnika składek.

Przedsiębiorca formularz NIP-8 zobowiązany będzie złożyć wyłącznie we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. To urząd skarbowy przekaże „dane uzupełniające” przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowe druki obowiązywać od 1 grudnia 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl