Pobierz e-pity 2019

Po 20 maja stosuj nowe wzory druków SSE

Iwona Maczalska 27.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Po 20 maja stosuj nowe wzory druków SSE

Osoby prowadzące działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych po 20 maja powinny stosować nowe wersje druków SEE/A, SSE-R, SSE-R/A.

Zmiana wzorów druków SEE/A, SSE-R, SSE-R/A wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego. W myśl rozporządzenia po 20 maja należy stosować druki:

  • SSE/A w wersji 2,
  • SSE-R w wersji 5,
  • SEE-R/A w wersji 3.
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
SSE-A (2) Wykaz udziałów w spółkach
- obowiązujący od 20 maja 2015 r.
SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
- obowiązujący od 20 maja 2015 r.
SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
- obowiązujący od 20 maja 2015 r.

Dla kogo druki SSE?

Przypomnijmy, że druki SEE przeznaczone są dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie uzyskanego zezwolenia i w związku z tym korzystają z pomocy publicznej na warunkach określonych w tym zezwoleniu.

Deklaracja SSE-R może być załącznikiem do deklaracji PIT-36 a także CIT-8.

Iwona Maczalska,
VAT.pl