Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT/TP i CIT/TP znika dopiero w 2019 r. Za 2018 r. był obowiązkowy, mimo ...

Piotr Szulczewski 14.01.2020 09:06 (aktualizacja: )

W stosunku do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. podatnicy mogli zdecydować, że stosują zmienione przepisy podatkowe, które nie zmuszają już do składania uproszczonego zeznania o cenach transferowych PIT/TP i CIT/TP. Możliwość wyboru zasad podatkowych obejmuje jednak wyłącznie przepisy inne niż te, które zobowiązują do złożenia sprawozdania. Niezależnie zatem czy podatnik zdecyduje się na nowe zasady raportowania transakcji kontrolowanych, czy przepisy stare, CIT/TP i PIT/TP za 2018 r. składać musi. Taki wniosek wynika z odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. akt DCT1.054.2.2019.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku składania uproszczonego sprawozdania o cenach transferowych łącznie z deklaracją roczną PIT lub CIT. Obowiązek złożenia takiego uproszczonego sprawozdania co do cen transferowych wynikał z art. 27 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym w 2018 roku). Jednak już w 2018 r. nie było konieczności stosować całości przepisów o cenach transferowych -  art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) pozwalał bowiem już za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r. stosować zasady nowe. Brak wyboru takich zasad powodował, że do 1 stycznia 2019 r. podatnik stosował jeszcze dotychczasowe, bardziej skomplikowane zasady dokumentacji cen transferowych.

Przepisy pozwalające na wybór nowej lub starej metody raportowania cen transferowych nie obejmowały jednak art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który zmuszał właśnie do składania sprawozdania TP (przepisy przejściowe dotyczyły jedynie art. 23m i art. 23w-23zd ustawy o podatku CIT).

Zatem wybór nowej lub starej metody dokumentacji cen transferowych na 2018 r. był bez związku dla określenia obowiązku złożenia sprawozdania CIT-TP. Niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – podatnik był obowiązany do złożenia uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT-TP za 2018 r. (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał). Taki obowiązek nie istnieje natomiast w rozliczeniu roku 2019.

Ceny transferowe