PIT-CFC i CIT-CFC do 2 października

Iwona Maczalska 23.08.2017 10:00 (aktualizacja: )

PIT-CFC i CIT-CFC do 2 października

2017-08-24

2 października mija ostateczny termin złożenia deklaracji PIT-CFC i CIT-CFC. Druki te składają podatnicy uzyskujący dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych.

PIT-CFC i CIT-CFC do 2 października
Źródło: YAY foto

Obowiązek corocznego rozliczania druków PIT-CFC i CIT-CFC wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328). Zmiany wprowadzone ustawą skupiły się w szczególności na obowiązku wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku dochodowego.

Druki w aktywnej wersji excel oraz w wersji pdf można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
CIT-CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

PIT-CFC i CIT-CFC za 2016 rok najpóźniej do 2 października

Deklarację PIT-CFC i CIT-CFC zobowiązani będą złożyć podatnicy uzyskujący dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego, a więc najpóźniej do końca września następnego roku podatkowego.

Ponieważ w 2017 roku ostatni dzień września przypada w sobotę – ostateczny termin na złożenie wspomnianych deklaracji zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy – 2 października.

Iwona Maczalska, VAT.pl