Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-28- kiedy rozliczenie może złożyć jeden małżonek, a kiedy muszą być dwie odrębne deklaracje

Ewelina Czechowicz

PIT-28 to deklaracja, którą w tym roku podatnicy za 2022 rok są zobowiązani złożyć do 2 maja 2023 r. Kiedy PIT-28 może rozliczyć tylko jeden małżonek, a kiedy są potrzebne odrębne zeznania? – wyjaśniamy

Przychody z najmu prywatnego dość często są opodatkowane ryczałtem. Od tego roku to jedyna możliwość rozliczania tych przychodów. PIT-28 wydaje się prostą deklaracją, jednak zawiłości dotyczące rozliczenia nurtują małżonków. Deklaracji PIT-28 nie można rozliczyć wspólnie. Więc jak prawidłowo rozliczyć przychody z najmu w przypadku małżonków? Składać jedną a może dwie osobne deklaracje?

Rozliczenie najmu przez małżonków — kiedy trzeba złożyć dwie deklaracje?

Do redakcji PIT.PL zwróciła się Pani Jagoda, która rozliczyła PIT-28. Podatniczka nie wiedziała, że popełnia błąd. Nasza czytelniczka po wynajęciu mieszkania, które posiada z mężem, rozliczyła samodzielnie PIT za 2022 rok. Co więcej, przez cały 2022 rok wpłacała zaliczki na PIT-28 tylko jako ona. Do 20 lutego 2022 r. podatniczka nie złożyła też fiskusowi oświadczenia, że zamierza rozliczać dochody z najmu samodzielnie za siebie i małżonka. Problem w tym, że wynajmowana przez Panią Jagodę nieruchomość – 2 pokojowe mieszkanie stanowi własność jej i męża. Co w takiej sytuacji mogą zrobić podatnicy?

Żeby składać jeden PIT-28 w małżeństwie, trzeba złożyć oświadczenie fiskusowi

20 lutego 2022 r. upłynął Pani Jagodzie nieprzekraczalny termin do złożenia oświadczenia fiskusowi. Podatniczka nie poinformowała fiskusa, że dochody z najmu są jej i męża. Co więcej, Pani Jagoda już rozliczyła PIT-28, a teraz czeka ją korekta. Aby złożyć jeden PIT-28 należało do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z najmu powiadomić fiskusa o rozliczeniu przychodów jedną deklaracją. Pani Jagoda pierwsze przychody z umowy najmu mieszkania należącego do obojga małżonków uzyskała w styczniu 2022 r. Płacąc pierwszą zaliczkę, do 20 lutego 2022 r. powinna była powiadomić fiskusa, o zamiarze rozliczania jedną deklaracją dochodów z najmu za siebie i męża. 

Kiedy najem może rozliczyć jeden z małżonków

Pani Jagoda nie wiedziała, że powinna zawiadomić w ubiegłym roku urząd skarbowy o zamiarze rozliczenia najmu na swojej deklaracji.  Teraz każdy z małżonków musi rozliczyć w sposób prawidłowy swój PIT. Trzeba bowiem pamiętać że jeżeli przedmiot najmu należy do wspólnego majątku małżonków oraz gdy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa, to w takiej sytuacji mogą oni rozliczać po połowie przychody z tytułu najmu. Stąd i Pani Jagoda i jej mąż mają obowiązek podatkowy dotyczący rozliczenia uzyskanych przychodów z najmu.

Samodzielne rozliczenie przychodów z najmu byłoby możliwe, gdyby podatniczka złożyła do 20 lutego 2022 r. stosowne oświadczenie. Wystarczyło powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym, że przychody będzie rozliczała tylko Pani Jagoda. Na takim oświadczeniu wystarczy, że podpisze się tylko jedno z małżonków. W przypadku rezygnacji ze wspólnego rozliczania najmu (przez jednego małżonka całości) składa się  również zawiadomienie, w formie pisemnej także z podpisem jednego bądź obydwojga małżonków. 

Samodzielne rozliczenie też, wtedy kiedy przedmiot najmu należy do majątku osobistego

Samodzielne rozliczenie przychodów z najmu jest możliwe też wtedy  gdy przedmiot najmu należy do majątku osobistego jednego z małżonków, np. wtedy kiedy małżonek zakupił mieszkanie wcześniej, niż zawarł związek małżeński lub tylko on otrzymał nieruchomość w spadku, lub darowiźnie.

Najem potrzebne dwie deklaracje PIT-28

Źródło: e-pity.pl 

Bez oświadczenia każdy z małżonków musi rozliczyć najem

W sytuacji jak u naszej czytelniczki obowiązek rozliczenia przychodów z najmu ma każdy z małżonków, zarówno Pani Jagoda jak i jej mąż. Problemem w tym przypadku jest też kwestia zaliczek, należy zwrócić się do fiskusa z wnioskiem o ich przeksięgowanie. Zaliczki bowiem widnieją w urzędzie skarbowym jako opłacone przez Panią Jagodę. Żeby jej mąż nie musiał płacić odsetek od nieterminowej zapłaty należy zwrócić się do fiskusa z wnioskiem o ich  prawidłowe przypisanie. Pani Jagoda mogła bowiem opłacać kwoty zaliczek na podatek za swojego małżonka.

PIT-28 wspólne przychody z najmu małżonkowie rozliczają na osobnych deklaracjach

PIT-28 to deklaracja, której nie można złożyć wspólnie z małżonkiem nawet kiedy przychody z najmu dotyczą tej samej nieruchomości. Wyjątkiem w tym roku jest rozliczenie najmu w PIT-36 na zasadach ogólnych, ale tylko w sytuacji kiedy małżonkowie jeszcze nie złożyli PIT-28 i jest to dla nich korzystne. W takiej sytuacji jak u Pani Jagody pozostaje złożenie korekty PIT-28 przez nią, złożenie fiskusowi wniosku o przeksięgowanie części zaliczek na konto męża oraz złożenie zeznania PIT-28 przez małżonka. Wtedy zostaną spełnione obowiązki podatkowe przez podatników.

PIT-28 kiedy rozliczenie może złożyć jeden małżonek

Źródło: Shutterstock

Jednocześnie trzeba pamiętać, że kiedy nie opłacamy zaliczek prawidłowo na najem, to fiskus w e-Urzędzie Skarbowym nie wskaże nam obowiązku rozliczenia przychodów z najmu. PIT przygotowany przez fiskusa wymaga uzupełnienia i nie zaakceptuje się sam. Pani Jagoda sama zauważyła swój błąd. Podatniczka zamierza dokonać korekty zeznania oraz skieruje do urzędu pismo z wnioskiem o prawidłowe zaksięgowanie zapłaconych zaliczek na PIT. Mąż Pani Jagody złoży swoje zeznanie podatkowe.

W sytuacji kiedy błąd dostrzeże, fiskus może wyciągnąć konsekwencje karnoskarbowe. Dlatego też każdy z podatników musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. Terminowej zapłacie zaliczek z dochodów uzyskanych z najmu oraz złożeniu odpowiednich dokumentów. W przypadku chęci rozliczania jednym PIT-28 wspólnych dochodów z najmu małżonkowie muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. W przypadku kiedy go brakuje, każdy z małżonków musi złożyć swoje rozliczenie osobno. 

 

WynajemPIT-28RyczałtPodatki 2022