PIT-11 za 2017 rok - do kiedy, dla kogo i na jakiej wersji formularza?

Iwona Maczalska 05.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Na płatnikach podatku PIT zatrudniających pracowników ciąży obowiązek wypełnienia i przesłania do podatnika i urzędu skarbowego informacji o dochodach na formularzu PIT-11. W 2018 roku ostateczny termin wysłania druku mija 28 lutego.

Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku?
Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku? / YAY foto

PIT-11 jest informacją o dochodach podatnika uzyskanych w 2017 roku. Otrzymuje ją zarówno urząd skarbowy jak i sam podatnik. Płatnik zobowiązany jest przesłać po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów najpóźniej do 28 lutego 2018 roku.

PIT-11 do 28 lutego w formie tradycyjnej czy elektronicznej?

Płatnicy podatku PIT, kórzy nie przesłali druku PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia muszą to zrobić najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku. Warto jednak mieć na uwadze, że jedyną właściwą drogą sporządzenia i wysyłki informacji PIT-11 do końca lutego jest droga elektroniczna.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wysyłki druku PIT-11  do podatnika. NIe ma tutaj bowiem znaczenia jaką formę sporządzenia druku wybierze płatnik - tradycyjną, czy elektroniczną. Mamy tutaj do czynienia wyłącznie z jednym terminem przesłania druku do podatnika - 28 luty 2018 roku.

<< Dochody w PIT za 2017 rok rozliczysz wyłącznie sam. Nie wyręczy Cię już pracodawca >>

Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku?

Przed wypełnieniem i wysłaniem druku PIT-11 należy zwrócić uwagę na wersję wypełnianego druku. W 2018 roku obowiązywać będzie wersja nr 23, a więc taka sama jak w roku ubiegłym, regulowana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. 2015 poz. 1998.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT-11 (23)Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Iwona Maczalska, PIT.pl