PIT-11 wyślesz do pracownika na papierze, ale również elektronicznie

Piotr Szulczewski 01.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Nie ma obecnie obowiązku, by informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 trafiała do pracownika jedynie na papierze. Czy oznacza to jednak, że płatnik może ustalić wyłącznie elektroniczną formę dostarczania PIT-11 pracownikom?

 PIT-11 wyślesz do pracownika na papierze, ale również elektronicznie

Źródło: YAY foto

Przepisy prawa nie wskazują jednej metody, jaką powinien stosować płatnik doręczając informacje osobom, w stosunku do których pełnił on w trakcie roku rolę płatnika, pobierając i wpłacając podatek dochodowy. W efekcie płatnik skorzystać powinien z jednej z dostępnych i akceptowalnych metod, według własnego wyboru.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał w interpretacji z 13 stycznia 2012 r., sygn.. akt IPPB4/415-791/11-3/MP, przekazanie podatnikom, będącym pracownikami płatnika, deklaracji podatkowych PIT-11 w formie elektronicznej jest spełnieniem obowiązku płatnika odnośnie przekazania podatnikowi informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim pracodawców, którzy w pracy udostępniają swoim pracownikom możliwość logowania się do wewnętrznych sieci Intranet. W takim bowiem przypadku pracownik może w każdym wypadku odebrać swój PIT-11, wydrukować lub sporządzić na jego podstawie zeznanie roczne.

 

W przypadku wysyłki poza wewnętrzne systemy elektroniczne, płatnik powinien uzyskać zgodę (rozumianą także jako akceptację) podatników na otrzymanie przez nich informacji w formie elektronicznej. Nie każda bowiem z tych osób ma możliwość odbioru informacji PIT-11 przesłanych przez płatnika (pracodawcę, zleceniodawcę) drogą elektroniczną bądź nie chce taką drogą odbierać informacji PIT-11.

Tylko pewność, że podatnik może odebrać przedmiotową informację i chce ją odebrać w taki właśnie sposób przesłaną - daje podstawę do wypełnienia obowiązku przez płatnika, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 11 lutego 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/415-951/14/MK).

Taką zgodą (akceptacją) na otrzymanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną może być:

  • udostępnienie adresu mailowego pracodawcy,
  • brak sprzeciwu - jeśli płatnik zaproponuje przekazywanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną,
  • zalogowanie się do aplikacji, gdzie dostępna jest informacja PIT-11.

Podobnie płatnik może opracować (procedurę) dostarczenia/przekazania informacji PIT-11 drogą elektroniczną w taki inny jeszcze sposób, który pozwala podatnikowi wyrazić sprzeciw (brak zgody) na dostarczanie informacji PIT-11.

Podatnik ma prawo również odmówić zgody na wysyłkę PIT-11 elektronicznie lub tę zgodę odwołać.

Piotr Szulczewski, PIT.pl