PIT-11 możesz wysłać przez Internet

Iwona Maczalska 19.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaZostały ostatnie dni na przekazanie podatnikom oraz urzędom skarbowym informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013 roku na formularzu PIT-11. Ostateczny termin mija 28 lutego.

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawca) zobowiązany jest do przekazania informacji PIT-11w dwóch egzemplarzach do podatnika podatku dochodowego – pracownika oraz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Przy czym nie istnieje wymóg osobistego przekazywania formularza.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Sposoby przekazywania informacji PIT-11

Przekazania informacji PIT-11 pracodawcy mogą dokonać na 3 sposoby:

  1. poprzez doręczenie ,,do rąk własnych’’ papierowego formularza PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu,
  2. poprzez wysłanie wydrukowanego formularza PIT-11 listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego - Poczty Polskiej (dopuszczalne, choć nie zalecane jest przesyłanie za pomocą operatorów niezależnych, w przypadku których datą doręczenia druku będzie data jego otrzymania, a nie data wysyłki) zarówno podatnikowi jak i Urzędowi Skarbowego,
  3. poprzez elektroniczne wypełnienie druku PIT-11 i automatyczne wysłanie go on-line do rządowego systemu e-deklaracje.gov.pl oraz na autoryzowany przez pracownika adres e-mail jego skrzynki elektronicznej (najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości). Elektroniczna informacja PIT-11 wymaga jednak e-podpisu.

Uwaga! Potwierdzeniem możliwości przekazania PIT-11 w formie elektronicznej jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2011 roku, sygn. IPPB4/415-653/11-2/MP mówiąca, że ,,doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również i przekazanie informacji PIT-11 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i będzie ona zawierała wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny).''

Iwona Maczalska,
PIT.pl