Pobierz e-pity 2020

Pismo z urzędu skarbowego wzywające do zapłaty - jak sprawdzić, czy jest prawdziwe?

01.06.2016 10:00 (aktualizacja: )

W ostatnim okresie do podatników, którzy mają zaległości w podatku PIT za 2015 r. zostały wystosowane pisma przypominające o konieczności jej zapłaty. Informacje te pochodzą z właściwych urzędów skarbowych i zawierają również numer rachunku bankowego tego urzędu, na który należy dokonać wpłaty.

 Pismo z urzędu skarbowego wzywające do zapłaty - jak sprawdzić, czy jest prawdziwe?

Źródło: YAY foto

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, aby przede wszystkim podatnicy sprawdzili, czy numer rachunku bankowego podany w piśmie jest prawidłowy.

>>> Aktualne numery rachunków bankowych US na 2016 rok <<<

Weryfikacji można dokonać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych Urzędów Skarbowych.

 • Urząd Skarbowy w Białogardzie 67 1010 1599 0176 3322 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Choszcznie 26 1010 1599 0000 9722 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim 37 1010 1599 0176 4622 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Goleniowie 54 1010 1599 0056 8522 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Gryficach 24 1010 1599 0056 9822 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Gryfinie 67 1010 1599 0057 0222 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim 84 1010 1599 0056 7222 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Kołobrzegu 07 1010 1599 0176 5922 2300 0000
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie 64 1010 1599 0190 9922 2300 0000
 • Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie 86 1010 1599 0144 2722 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Myśliborzu 09 1010 1599 0001 2722 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Pyrzycach 07 1010 1599 0057 2822 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Stargardzie 82 1010 1599 0057 4422 2300 0000
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie 62 1010 1599 0039 4222 2300 0000
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie 32 1010 1599 0039 5522 2300 0000
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie 88 1010 1599 0041 7022 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Szczecinku 15 1010 1599 0176 6222 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Świnoujściu 52 1010 1599 0057 5722 2300 0000
 • Urząd Skarbowy w Wałczu 60 1010 1599 0002 3122 2300 0000
 • Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie 24 1010 1599 0056 0122 2300 0000

W przypadku ewentualnych dalszych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikiem urzędu skarbowego pod numerem telefonu podanym w piśmie. Przypominamy, że zeznanie podatkowe za 2015 r. powinno zostać złożone do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2016 r., w formie papierowej lub elektronicznie (poprzez system e-Deklaracje lub PFR - wstępnie wypełnione zeznania podatkowe).

>>> Uwaga na fałszywe e-maile z informacją o nierozliczeniu podatku PIT za 2015 r. <<<

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

***

Działanie powyższe jest efektem współpracy Ministerstwa Finansów z Bankiem Światowym, polegającej na przeprowadzeniu na terenie całego kraju badania analizującego wpływ szczególnych działań Administracji Podatkowej, zawierających elementy ekonomii behawioralnej na dobrowolną zapłatę podatków.

Przykładem takiego działania jest właśnie skierowanie do podatników, zalegających z płatnością podatku wynikającego ze złożonej w terminie deklaracji PIT, informacji o istnieniu zaległości podatkowej, w której znajduje się odwołanie do norm społecznych, uczciwości podatników oraz wzajemności.

Podobne badanie pt. „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych w Polsce" Bank Światowy przy współpracy Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz Izby Skarbowej w Poznaniu przeprowadził w roku 2015 na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego, które zakończyły się bardzo obiecującymi wynikami. Wyniki eksperymentu wykazały, że istnieje ścisła zależność pomiędzy skłonnością do dobrowolnego zapłacenia podatku, a stosowaną przez Administrację Podatkową formą korespondencji z podatnikami.

Z uwagi na pozytywne efekty badania z roku ubiegłego, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o kontynuowaniu wspólnie z Bankiem Światowym współpracy w przedmiotowym zakresie i rozszerzeniu eksperymentu na cały kraj, Udział w badaniu wszystkich regionów pozwoli na sprawdzenie, które konkretne treści/komunikaty uwzględniane w korespondencji do poszczególnych grup podatników w największym stopniu na nich oddziałują.

Źródło: Izba Skarbowa w Szczecinie