Pobierz e-pity 2019

Paragon nie uprawnia do skorzystania z ulgi na leki w PIT za 2014 rok

Piotr Szulczewski 16.02.2015 11:00 (aktualizacja: )

2015-02-17

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mają możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na zakup leków związanych z terapią, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Wizyta w aptece powinna jednak kończyć się prośbą o wystawienie faktury na rzecz niepełnosprawnego.

Podatnik powinien pamiętać przede wszystkim o zleceniu od lekarza specjalisty, które nakazuje mu kupno określonych leków. Oznacza to, że ulga dotyczy tylko takich z nich, które związane są z niepełnosprawnością, a nie np. leków na grypę osoby niepełnosprawnej.

Ulga na leki w PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Dodatkowo podatnik musi posiadać dokument stwierdzający zakup lekarstw (poniesienie wydatku na nie), zawierającego w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego,
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego towaru,
  • kwotę zapłaty.

Paragon fiskalny nie zawiera danych wskazujących kupującego a tym samym nie może być dowodem, który uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków. Ulga na leki przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

 

Na fakturze i piśmie od lekarza dane niepełnosprawnego

Faktura powinna być wystawiana na podatnika niepełnosprawnego lub na rzecz osoby posiadającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Jeżeli kupna w aptece dokonuje ktoś inny– to dane na fakturze powinny wskazywać jedną z tych osób – a osoba kupująca leki powinna działać w ramach udzielonego jej pełnomocnictwa do zakupu.

Informacja od lekarza nie może natomiast zawierać informacji o osobie posiadającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Ulga wiąże się z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rehabilitacja (ułatwianie czynności życiowych) dotyczy jednak wyłącznie konkretnej osoby, a nie osoby, na której utrzymaniu ona pozostaje.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl