Otrzymałeś odmowę? ZUS jeszcze raz rozpatrzy zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj

Ewelina Czechowicz

Zgodnie z nowymi przepisami ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych złożone przed 30 czerwca br. Kto ma szanse otrzymać zwolnienie pomimo wcześniejszej odmowy?


Źródło: FORUM

Na podstawie art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj również dotyczy składek opłaconych. ZUS ponownie rozpatrzy wnioski, kto ma szanse otrzymać zwolnienie?

Dodatkowy wniosek niepotrzebny

Zgodnie z nowymi przepisami ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy:

  • posiadali nadpłatę, lub
  • dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Otrzymałeś odmowę? ZUS jeszcze raz rozpatrzy sprawę

Przedsiębiorcy, którym wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek, mają szanse na zwolnienie. ZUS ponownie rozpatrzy ich wnioski.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Nowe przepisy wchodzą w życie 20 września 2020 r. Po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:

  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.

Co kiedy powstanie nadpłata?

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niepotrzebny

W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r.).

Czy ZUS prześlę informacje, gdzie sprawdzić czy składki zostały umorzone?

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Zwolnienia z ZUSZUSKoronawirus w Polsce