Oświadczenie 1 % dla OPP

30.07.2009 09:00 (aktualizacja: )

30.07 Oświadczenie 1 % dla OPP

Oświadczenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przekazywania kwot pochodzących z 1% PIT na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego:

W ostatnich dniach do opinii publicznej docierają liczne protesty grupy organizacji pożytku publicznego zniecierpliwionych faktem, że nie wpłynęła do nich dotychczas całość wskazanych na ich rzecz środków z tzw. 1%. Za przekazanie tychże środków odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, a precyzyjniej - podlegające mu Urzędy Skarbowe. Z tego powodu to właśnie te instytucje stały się przedmiotem krytyki czy wręcz ataku. Ton wielu wypowiedzi sugeruje lub wprost zarzuca Ministerstwu Finansów i podległym mu służbom, zła wolę czy wręcz łamanie prawa. Pojawiają się też supozycje, że środki z 1% używane są do bieżącego ratowania wydatków publicznych.

Przypomnijmy, że zgonie z przepisami prawa i na wniosek samych organizacji pożytku publicznego (wyrażany zresztą za pośrednictwem RDPP) zmieniony został pierwotny mechanizm przekazywania 1%. Nie czynią już tego bezpośrednio podatnicy, ale z ich upoważnienia Urzędy Skarbowe. Zmiana ta jest jednym z zasadniczych powodów, dla których w tak ogromnym stopniu wzrosła liczba przekazywanych środków z 1%. Nazywając rzecz po imieniu – to, czego części podatników nie chciałoby się robić (a zatem samodzielnie dokonywać wpłaty) wykonują za nich służby skarbowe. Wziąwszy pod uwagę ilość wpłat i ilość organizacji OPP jest to praca niełatwa. Dodatkowo (także na wniosek organizacji) przedłużony został o 2 miesiące okres dokonywania alokacji 1% przez samych podatników - dotyczy on obecnie także korekt w zeznaniach PIT (w tym czasie możliwa jest także zmiana przeznaczenia 1%). Tak zatem ostateczna wartość kwoty 1% na konkretne organizacje znana jest dopiero od końca czerwca. Od tego czasu do końca sierpnia ( 2 miesiące) Urzędy Skarbowe mają zgodnie z prawem czas na to, aby ostatecznie przekazać środki z 1% na rzecz OPP. Jeśli nie dopełnią tego terminu zgodnie z przepisami będą musiały uzupełnić wypłaty z 1% o należne odsetki.

Rada Działalności Pożytku Publicznego, a w szczególności zasiadający w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych ze zrozumiałych powodów często konfrontują swoje poglądy (np. w sprawie opodatkowania organizacji pozarządowych) z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Często w poglądach tych występują istotne różnice . Tym bardziej jednak wiarygodnie możemy stwierdzić, że w tej konkretnej sprawie - rozumiejąc potrzeby organizacji i znaczenie, jakie w ich działaniach mają wpływy z 1% - po zapoznaniu się z wyczerpującymi wyjaśnieniami ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów - nie znajdujemy jak dotychczas żadnych podstaw do tego, aby doszukiwać się w działaniach Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych ani złej woli ani przekroczenia obowiązujących przepisów. Jednocześnie apelujemy o to, aby oskarżeń takich zaniechać.

Źródło: MF

1 procent dla OPP