Ostatnie miesiące na skorzystanie z ulgi meldunkowej

Piotr Szulczewski 02.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Przy sprzedaży mieszkania kupionego lub nabytego w latach 2007 i 2008 skorzystać można było z tzw. ulgi meldunkowej. Z końcem 2013 r. możliwość ta się skończy. Co ciekawe, wstrzymanie się ze sprzedażą przez kilka miesięcy pozwoli na sprzedaży zaoszczędzić.

Podatnicy, którzy prywatnie sprzedają nieruchomość nabytą przed co najmniej 5 laty od przychodu ze sprzedaży nie płacą podatku. Termin 5 lat liczyć należy od końca roku, w którym nieruchomość była nabyta lub wybudowana. Z początkiem 2014 r. nie trzeba będzie zgłaszać do opodatkowania nieruchomości kupionych lub otrzymanych w roku 2008. Z końcem roku 2013 r. w stosunku do takich minie bowiem okres 5 lat, przez który występuje podatek od sprzedaży. Zatem tylko do końca roku 2013 konieczne jest rozliczanie ulgi meldunkowej. Wstrzymanie się z decyzją o sprzedaży do 2014 r. spowoduje, że podatku nie zapłaci również osoba, która w lokalu nie była zameldowana.

Sprzedaż (zbycie) nieruchomości, nabytych w 2009 r. i później, korzystać może również ze zwolnienia podatkowego w związku z tzw. ulgą mieszkaniową, polegającą na przeznaczeniu dochodu na własne cele mieszkaniowe. 

 

Ulga meldunkowa , zameldowany nie płaci podatku

Nabycie nieruchomości w latach 2007-2008 uprawnia przy zbyciu do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.

Zwolnieniu z podatku podlegały przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym powyżej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym.

Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Piotr Szulczewski
PIT.pl