Ostatnie dni na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok

Iwona Maczalska

Ostatnie dni na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok

Tylko do 30 września pracodawcy mają czas na udzielenie pracownikom zaległych dni urlopowych nabytych jeszcze w 2016 roku. Niedotrzymanie tego terminu zagrożone jest karą grzywny.

Ostatnie dni na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok
Źródło: YAY foto

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. W wyjątkowych sytuacjach urlop ten może być udzielony w kolejnym roku kalendarzowym – jednak wyłącznie w terminie do dnia 30 września. Stąd też termin 30 września 2017 roku dotyczy zaległych urlopów nabytych w 2016 roku.

Warto mieć na uwadze, że niedotrzymanie powyższego terminu przez pracodawcę jest karalne. W myśl art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy nieudzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

<< więcej o udzielaniu zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 rok

Iwona Maczalska, VAT.pl