OPP a prawo reklamy akcji 1% podatku?

Piotr Szulczewski 06.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Sprawa przekazywania środków pochodzących z 1% podatku budzi kontrowersje już od dłuższego czasu. Obecnie ustawa ograniczająca prawo do reklamy OPP po ponownym głosowaniu w Sejmie,czeka na podpis prezydenta.

pity

Źródło: East News

Pierwotny projekt zmian w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie zakładał, że programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku PIT wypełnienie zeznania podatkowego nie mogą uprzywilejowywać organizacji pożytku publicznego, w szczególności poprzez wskazanie konkretnej organizacji pożytku publicznego lub jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepis ten stanowić miał mur przeciwko tym organizacjom, które tworzyły na zamówienie swoje wersje programów do rozliczenia PIT, w których nie było możliwości samodzielnego wskazania organizacji OPP, na poczet których przekazany zostanie 1% podatku.

Obecny kształt projektu ustawy, który po poprawkach Senatu trafił ponownie do Sejmu nie zawiera już tak dalekich zmian w zasadach budowania programów do rozliczeń PIT. Zakłada on, że promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku PIT zawierać musi m.in. informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z projektem zmian dodatkowe obostrzenia mają również dotyczyć programów komputerowych opracowanych przez organizacje pożytku publicznego bądź na ich zlecenie. W projekcie wskazano, że zawierać muszą one informację o możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego alb obraku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego. Zatem o ile projekt zostanie uchwalony nadal możliwe będzie promowanie programów ze sztywno wpisaną w deklarację PIT organizacją pożytku publicznego, na rzecz której przekazany może być 1% podatku.

Po poprawkach Senatu dodatkowe wymogi dla OPP i twórców programów do PIT

Uchwalając poprawki do ustawy o OPP, Senat zaproponował też, by informacje o swobodnym wyborze OPP lub jego braku miały również programy niezależne, a zatem takie, które nie są tworzone na zamówienie organizacji pożytku publicznego. Przychylnie do tej kwestii odniosła się również opiniująca poprawki Senatu – komisja sejmowa. Jest ona za tym, by zmiana ta została przyjęta, a zatem by informacja o dowolności znajdowała się we wszystkich programach do rozliczeń rocznych dostępnych na rynku.  

Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Piotr Szulczewski, PIT.pl