Pobierz e-pity 2019

Opinie zabezpieczające MF za 15 tys. zł zamiast interpretacji za 40 zł

Piotr Szulczewski 21.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

Obejście prawa podatkowego nie wystąpi u podatnika, który zabezpieczy się i uzyska opinię wydaną przez Ministerstwo Finansów – stwierdza projekt zmian Ordynacji podatkowej. Różnica w kosztach, jakie teraz ponosi podatnik za interpretację indywidualną, a jakie będzie ponosił po zmianie prawa – przyprawia o ciarki na plecach.

Najnowsze interpretacje podatkowe

 

Zgodnie z projektem zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa, wydana interpretacja indywidualna nie będzie już chroniła podatnika unikającego opodatkowania. Podmiot, w stosunku do którego organy podatkowe zastosowały klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, będzie musiał się liczyć z opodatkowaniem transakcji na standardowych warunkach, a nie w tych przyjętych przez niego (prowadzących do obejścia prawa). Zdaniem Ministerstwa, nie ma uzasadnienia w takim przypadku, by podmiot korzystał z przywileju i ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej.

Opinia zabezpieczająca - projekt Ministra Finansów

Źródło: iStock / Thinkstock

Ochronę zapewnić mają natomiast tzw. opinie zabezpieczające. Wydana opinia nie ma być ograniczona do interpretacji przepisu prawa, ale ma szeroko ujmować stosowalność klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania uwzględniając zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści gospodarczych i podatkowych. Przedmiotem opinii ma być ocena, czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego. Koszt wydania opinii ma wynosić 15.000 zł, a jeżeli planowane czynności prawne mają być dokonywane z nierezydentami albo kontrolowanymi bądź zarządzanymi przez nierezydentów, opłata ma wynosić 30.000 zł.

Podstawa prawna:

Projekt zmian ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w konsultacjach resortowych Ministerstwa Finansów)

Piotr Szulczewski,
PIT.pl