Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

One Stop Shop w VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe czeka rewolucja

Piotr Szulczewski

Jeszcze tylko 3 lata rozliczanie podatku wewnątrz Unii Europejskiej odbywać się będzie na obecnych zasadach. Zamiast korzystnej stawki 0% VAT przy wywozie towaru poza terytorium kraju, podatnik będzie stosował stawkę krajową.

Nie chodzi przy tym o stawkę kraju, z którego dokonywany będzie wywóz, lecz stawkę kraju nabywcy. Sprzedawca w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy będzie więc zobowiązany stosować przepisy obowiązujące poza terytorium jego kraju. Na nim jednak ciążyć będzie odpowiedzialność, co do poprawności rozliczeń i prawidłowości stosowania właściwego VAT.

 

<<WDT - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów>>

 

Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w przepisach podatkowych wynikają z chęci usunięcia płaszczyzny dla przestępstw karuzelowych. Brak stawki 0% przy WDT ograniczy zainteresowanie potencjalnych przestępców do obecnie stosowanej metody wyłudzania VAT. Deklarując wewnątrzwspólnotową dostawę spółka prowadząca działalność przestępczą, wnosiła o zwrot VAT od wcześniejszych nabyć, nie wyprowadzając jednocześnie towaru poza terytorium kraju. Dzięki temu sprzedawała go korzystniej o należny VAT oraz o zwrócony wcześniej podatek naliczony.

 

Zapłata podatku w nowej procedurze VAT

Metodą na płacenie podatku będzie rejestracja za granicą w kraju, do którego ma być wysyłany towar i opłacanie podatku zgodnie z obcymi przepisami podatkowymi. Alternatywą okazać ma się jednak zapłata VAT przed polskim fiskusem w ramach procedury One Stop Shop. W jej ramach, podobnie jak obecnie w przypadku VAT MOSS, zadeklarowana zostanie kwota podatku, która przez polskie organy podatkowe zostanie przekazana za granicę. O ile obecnie VAT MOSS dotyczy jednak wyłącznie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, to VAT OSS będzie obejmował większość dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów.

Odstępstwo od procedury zarezerwowane zostanie dla handlujących z europejskimi podatnikami zaufanymi, tzn. takimi którzy w swoim państwie uzyskają status bezpiecznych podatników VAT (podatku od wartości dodanej). Tylko w tym przypadku sprzedawca będzie mógł tak jak obecnie stosować stawkę 0%, a nabywca – samodzielnie opodatkować i opłacić VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów.

 

Bez VAT-UE, z kwartalnym VAT do zapłaty

Transakcje przeprowadzane w procedurze VAT OSS nie będą traktowane jak pozostałe czynności opodatkowane. Osobno rozliczane, nie będą już wyszczególniane na informacji podsumowującej VAT-UE oraz na deklaracji VAT czy w pliku JPK_VAT. Rozliczenia VAT OSS dokonać będzie można wyłącznie elektronicznie, poprzez dedykowany temu portal internetowy. Z jego pomocą opłacać będzie się również kwartalny podatek od wartości dodanej.   

 

Polski podatnik ze znajomością unijnych stawek podatkowych

Tym, co najbardziej martwi w projektowanych zmianach, jest konieczność stosowania przez polskiego podatnika stawek zagranicznych podatku. W procedurze VAT OSS będzie on musiał samodzielnie zapłacić VAT od transakcji przyjmując ryzyko ustalenia właściwego VAT na produkt w kraju, do którego dokonuje dostawy. Do tej pory obowiązek ten nie istniał – podatnik obciążonmy był znajomością krajowych przepisów i stosowania polskiej stawki 0% (ewentualnie w braku dokumentacji – stawki VAT na dany towar obowiązującej w Polsce). Po wprowadzeniu ogólnoeuropejskich przepisów ujednoliceniu ulec będzie musiała tak naprawdę praktyczna znajomość unijnych przepisów o podatku VAT.