Okresy rozliczeniowe w 2016 roku

Iwona Maczalska 02.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Okresy rozliczeniowe w 2016 roku

W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegną dni pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Sprawdź, jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy w 2016 roku dla 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym wymiarze czasu pracy, dla których dniem wolnym jest sobota przepracują w 2016 roku 252 dni, co da łącznie 2016 godzin pracy. Pomimo tego, że w przyszłym roku pracownicy przepracują dokładnie tyle sami dni i godzin pracy, co w roku bieżącym, to okresy rozliczeniowe w poszczególnych miesiącach będą się nieznacznie różniły od okresów rozliczeniowych w 2015 roku.

<< Sprawdź wymiar czasu pracy 2016

Przypomnijmy, że maksymalna długość okresów rozliczeniowych czasu pracy wynosi obecnie:

  1. Do 4 tygodni – przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane – praca w ruchu ciągłym (art. 137 §1 KP),
  2. Do 1 miesiąca – stosowane m.in. w przypadku równoważnego czasu pracy (art. 135§1 KP), skróconego czasu pracy wprowadzonego na wniosek pracownika (art. 143 KP), pracy wykonywanej wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta – wprowadzone na wniosek pracownika (art. 144 KP),
  3. Do 3 miesięcy – stosowane m.in. w przypadku wprowadzenia równoważnego czasu pracy, uzasadnionego szczególnymi przypadkami (art. 135§2 KP),
  4. Do 4 miesięcy – stosowane m.in. w podstawnym systemie czasu pracy (art. 129§1 KP), w systemie równoważnego czasu pracy, przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych (art. 135§3 KP),

W każdym powyższym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129§2 KP).

Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2016 roku dla 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń – Kwiecień: (14 tygodni x 40h) + (16 x 8h) - (3 x 8h) = 560 + 128 - 24 = 664 godziny

Maj – Sierpień: (15 tygodni x 40h) + (13 x 8h) - (3 x 8h) = 600 + 104 - 24 = 680 godziny

Wrzesień – Grudzień: (13 tygodni x 40h) + (22 x 8h) - (3 x 8h) = 520 + 176 - 24 = 672 godziny

Okresy rozliczeniowe w 2016 roku

1-miesięczny okres rozliczeniowy

MIESIĄC Wymiar czasu pracy*

Styczeń

152 godzin

Luty

168 godzin

Marzec

176 godzin

Kwiecień

168 godzin

Maj

160 godzin

Czerwiec

176 godzin

Lipiec

168 godziny

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

176 godzin

Październik

168 godziny

Listopad

160 godziny

Grudzień

168 godzin

Łącznie

2016 godzin

2-miesięczny okres rozliczeniowy

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 29 lutego

320

od 1 marca do 30 kwietnia

344

od 1 maja do 30 czerwca

336

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

328

Łącznie

2016

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

496

od 1 kwietnia do 30 czerwca

504

od 1 lipca do 30 września

520

od 1 października do 31 grudnia

496

Łącznie

2016

4-miesięczny okres rozliczeniowy

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

672

Łącznie

2016

6-miesięczny okres rozliczeniowy

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

1000

od 1 lipca do 31 grudnia

1016

Łącznie

2016

12-miesięczny okres rozliczeniowy

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 grudnia

2016

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Iwona Maczalska,
VAT.pl