Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

OECD proponuje globalny podatek minimalny

Redakcja PIT.pl

W związku z postępującą globalizacją oraz rozpowszechnianiem się gospodarki cyfrowej, na poziomie OECD opracowano pakiet Global Anti-Base Erosion Rules. Dwuczęściowy pakiet zmian w prawie podatkowym ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększających efektywne opodatkowanie największych grup kapitałowych osiągających zyski w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Istota podatku minimalnego

Głównym celem nowej regulacji ma być zidentyfikowanie preferencyjnych jurysdykcji oraz nałożenie na międzynarodowe grupy kapitałowe podatku wyrównawczego, stanowiącego różnicę pomiędzy efektywnie zapłaconym podatkiem w jurysdykcji a podatkiem, jaki byłby należny przy zastosowaniu minimalnej stawki 15%.

Podatek minimalny będzie miał zastosowanie do podmiotów kwalifikowanych, które należą do międzynarodowych grup kapitałowych i uzyskują roczny skonsolidowany przychód w różnych jurysdykcjach przekraczający 750 milionów EUR. Przewiduje się jednakże możliwość wyłączenia części dochodu spod podatku minimalnego z uwagi na substancję ekonomiczną grupy kapitałowej w jurysdykcji.

Mechanizm IIR – Income Inclusion Rule

Podatek wyrównawczy będzie podlegał zapłacie w państwie, w którym ma siedzibę kwalifikowana jednostka dominująca w danej grupie. Jeżeli jurysdykcja ta nie zdecyduje się na zaimplementowanie IIR, zastosowanie znajdzie mechanizm umożliwiający przeniesienie prawa do opodatkowania różnicy między efektywną stawką podatkową a stawką nominalną do państwa źródła.

Nie tylko podatek minimalny

Nowe regulacje, przewidują również mechanizm uprawniający do opodatkowania płatności między podmiotami powiązanymi w państwie źródła na odpowiednim poziomie, w przypadku opodatkowania stawką niższą niż minimalna w państwie rezydencji. Wprowadzenie tego mechanizmu wymaga jednak wdrożenia zmian w umowach dwustronnych.

Globalny podatek minimalny w praktyce

Polskie spółki należące do największych grup kapitałowych powinny już dziś zastanowić się nad wpływem proponowanych regulacji na ich działalność, gdyż założenia OECD przewidują możliwość implementowania nowych rozwiązań do krajowych systemów już w 2023 r. W pierwszym kroku, wskazane byłoby przyjrzenie się efektywnej stawce opodatkowania, w tym przeprowadzeniu analizy ulg wykorzystywanych w poszczególnych jurysdykcjach.

autorem jest ekspert ID Advisory – Marek Gwóźdź

ekspert ID Advisory – Marek Gwóźdź