Pobierz e-pity 2020

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnych może być ograniczone. Zwrot ulgi na dziecko będzie limitowany

Piotr Szulczewski 12.04.2017 10:00 (aktualizacja: )

Odliczanie składek ubezpieczeniowych ograniczane jest kwotami uzyskiwanego dochodu lub podatku podlegającemu zapłacie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób samodzielnie opłacających zaliczki na podatek, prowadzących działalność gospodarczą itp. Jeśli bowiem podatnik wykazuje niski dochód lub stratę podatkową, wówczas nie jest w stanie odliczyć całych składek ubezpieczeniowych, a część niewykorzystana przepada. W przypadku ulgi na dziecko, zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi limitowany jest sumą składek ubezpieczeniowych. Powstaje pytanie, o jaką wartość składek chodzi.

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnych może być ograniczone. Zwrot ulgi na dziecko będzie limitowany
Źródło: YAY foto

Jeżeli wartość składek ZUS będzie wyższa od kwoty dochodu, podatnik ogranicza ograniczane składki do wartości tego dochodu, wykazanego w zeznaniu rocznym. Podobnie w przypadku wykazanego w PIT podatku do zapłaty, jeśli jest on niższy niż kwota odliczanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykazywane są i odliczane tylko składki do wartości podatku. Pozostała ich wartość nie stanowi podatkowej ulgi dla podatnika i nie pozwoli mu na skorzystanie z niższej wartości podatku ani w danym roku, ani w latach kolejnych.

Odliczenia składek ZUS - aktualne kwoty

Ulga prorodzinna – niewykorzystana kwota limitowana składkami ubezpieczeniowymi

W przypadku ulgi na dziecko, jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej od podatku, wówczas w zeznaniu, PIT podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej).

Kwota stanowiąca różnicę nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu (a zatem 7,75% a nie cała ich wartość – 9% podstawy ich ustalenia).

Odliczenia składek ZUS nowe firmy - aktualne kwoty

W przywołanych artykułach przywołuje się składki zapłacone przez podatnika lub pobrane od niego, nie wskazując jednak, by ograniczenie dotyczyło dodatkowo tych składek, które faktycznie zostały limitowane kwotą dochodu lub podatku. W efekcie przy wyliczaniu kwoty zwrotu ulgi prorodzinnej, należy uznać, że zwrot przysługuje do pełnego limitu składek ubezpieczeniowych, a nie tylko do limitu składek faktycznie odliczonych w danym roku w zeznaniu podatkowym PIT.

Piotr Szulczewski, PIT.pl