Pobierz e-pity 2019

Odlicz 1% na OPP we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym (PFR)

01.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

 Od 16 marca podatnicy składający PIT-37 mogą rozliczyć się jeszcze łatwiej, pobierając wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) przygotowane przez administrację podatkową. Do 25 marca br. złożono w ten sposób 17.650 zeznań podatkowych. Spośród tych zeznań 12.618 (71,5%) zawiera chęć przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego na łączną kwotę 846 914,20 zł.

Jak przekazać 1% przez PFR?

Mechanizm wypełniania zeznania po pobraniu PFR nie różni się od wypełniania zeznania przez system e-Deklaracje. Obydwie formy rozliczenia podatkowego dają możliwość przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego. Wystarczy w części I (Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz OPP) wpisać numer KRS wybranej organizacji, a system sam obliczy i wpisze tę kwotę. Nadal można wskazać cel szczegółowy.

Dla niezdecydowanych formy elektroniczne posiadają duże udogodnienie – listę wszystkich uprawnionych organizacji pożytku publicznego, spośród których podatnik może wybrać tę, której chce przekazać swój 1%.

1% coraz popularniejszy

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że wraz ze wzrostem liczby zeznań składanych elektronicznie, a więc prostszej formy rozliczenia, systematycznie wzrasta liczba podatników odliczających 1% na opp oraz łączna kwota. Wynika to z dużej świadomości podatników oraz informacji przekazywanych przez administrację podatkową, zachęcającą do przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego przy wszystkich okazjach, np. dniach otwartych dyżurach w galeriach handlowych.

W pierwszym roku obowiązywania tej regulacji (2004 r.) chęć przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego zgłosiło 80 tys. podatników. Przekazano wówczas 10,4 mln zł. Natomiast łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 r. wyniosła już 506,6 mln zł. Wniosek taki złożyło 12 milionów podatników.

Dane porównawcze za lata 2004-2014 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba podatników,

przekazujących 1%

należnego podatku

na rzecz opp

tys. 80 681 1157 1604 5135 7325 8624 10135 11166 11537 12034

r/r

% x 851% 170% 139% 320% 143% 118% 118% 110% 103% 104%

Kwota przekazana

na rzecz opp

mln zł 10,4 41,6 62,3 105,4 298,3 381,5 360,9 403,9 459,4 482,2 506,6
r/r

%

x 40% 150% 169% 283% 128% 95% 112% 114% 105% 105%

Źródło: www.mf.gov.pl