Od zadłużonego spadku podatku nie zapłacisz

Piotr Szulczewski 25.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Długi spadkowe obciążyć mogą spadkobierców zarówno do wartości dziedziczonego majątku, jak i ponad jego wartość. Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, ile tak naprawdę wynosi przysporzenie majątkowe dziedziczącego.
 

Podatek od spadków i darowizn - jaką deklarację wypełnić?

Podatek od spadków płaci się od wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, czyli od czystej wartości spadku. Wartość tę ustala się według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Spadkobierca nie płaci zatem podatku w przypadku, gdy wartość obciążających go długów spadkowych przekracza wartość nabytego majątku lub gdy te wartości są sobie równe.

Ta sama zasada dotyczy spadkobierców, którzy zostali obciążeni poleceniem lub zapisem zwykłym. W takim przypadku, o wartość polecenia lub zapisu obniża się podstawę majątku, od której liczyć należy podatek spadkowy.
 

Wartość spadku dla celów podatku

Do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki dotyczące spadków.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl