Podatki w praktyce

Spadek

Zapłata podatku

Podatek ustalany jest na podstawie decyzji ustalającej, wydawanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Decyzja wydawana jest po przedstawieniu przez podatnika zeznania SD-3 (deklaracja o nabyciu) lub oświadczenia SD-Z2 (zastosowanie zwolnienia podatkowego).

Podatek płatny jest dopiero po wydaniu decyzji, nie trzeba go płacić łącznie ze złożeniem deklaracji. Data odbioru decyzji decydująca jest terminem, od którego liczyć należy 14 dni na zapłatę podatku. Do terminu tego nie wlicza się dnia odbioru decyzji.

W SD-3 podatnik wskazuje podstawy korzystania z ulgi i zwolnień, grupy podatkowe, w stosunku do których dokonana była czynność opodatkowana oraz wartość nabytego od tej samej lub po tej samej osobie majątku w ciągu ostatnich 5 lat podatkowych.

Uwaga

Podatnik nie musi składać deklaracji SD-3 jeżeli korzysta z faktu niepodlegania opodatkowania, np. w związku z niską kwotą dziedziczenia lub darowizny lub ze zwolnienia z podatku np. ze względu na rodzaj majątku (np. gospodarstwo rolne, przedmioty użytku domowego). Wyjątkowo, w przypadku korzystania z ulgi nielimitowanej dotyczącej najbliższej rodziny, zamiast zeznania SD-3 należy złożyć deklarację SD-Z2. Zgłoszeniu podlega wyłącznie majątek, który rodzi obowiązek podatkowy oraz generuje obowiązek zapłaty podatku.

Podatku nie trzeba płacić ani nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej przy nabyciu, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nieprzekraczającej:

  • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Oznaczenie grupy Kogo zaliczamy do grupy*

I grupa

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

II grupa

zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

III grupa

innych nabywców

 

*Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi

ponad

do

 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10.278

3 %

10.278

20.556

308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10.278

7 %

10.278

20.556

719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10.278

12 %

10.278

20.556

1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

 

Uwaga

Korzystając z ulg podatkowych (np. w związku z nabyciem własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie) – deklarację należy złożyć – a w części „UWAGI” wskazać rodzaj przysługującej podatnikowi ulgi podatkowej.

Obniżenie wysokości podatku możliwe jest w przypadku umiejętnego wykazania wartości kosztów obciążających przedmiot opodatkowania (np. długów lub zobowiązań). Jednak dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty. Podobnie należy postąpić przy wypłacie przez spadkobierców należności w gotówce przypadającej z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych wskazanych powyżej, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-12-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Ania (12-10-2017 13:39:44)
Temat: podatek od spadku
W lipcu 2017 przejelam 1/4 spadku mieszkania po ojcu wszystko załatwione u notariusza i zgłoszone do urzędu skarbowego , w październiku otzymalam spłatę ze swojej części również...pokaż całą treść
W lipcu 2017 przejelam 1/4 spadku mieszkania po ojcu wszystko załatwione u notariusza i zgłoszone do urzędu skarbowego , w październiku otzymalam spłatę ze swojej części również przy notariuszy - pytanie czy w tej chwili od tej kwoty muszę zapłacić podatek jeśli tak to jaki ( kwota to 15 tys ) zwiń
Autor: Waldi (19-07-2017 17:38:22)
Temat: spadek
Spadek po Rodzicach. Niestety za późno złożyłem podanie o nie płacenie podatku i odrzucili mi zwolnienie. Spadek na pół z bratem. Płacę tylko za to co mi...pokaż całą treść
Spadek po Rodzicach. Niestety za późno złożyłem podanie o nie płacenie podatku i odrzucili mi zwolnienie. Spadek na pół z bratem. Płacę tylko za to co mi się naley czy za całość? Jaki procent?zwiń
Autor: Paweł (08-06-2017 12:54:10)
Temat: Podatek od spadku
Dzień dobry, mam taki oto problem. Jestem osobą, która wychowywała się w rodzinie zastępczej. Mój ojciec zmarł rok temu. Zostawił testament w którym wskazał mnie jako spadkobiorcę. Po...pokaż całą treść
Dzień dobry, mam taki oto problem. Jestem osobą, która wychowywała się w rodzinie zastępczej. Mój ojciec zmarł rok temu. Zostawił testament w którym wskazał mnie jako spadkobiorcę. Po jego żonie postepowania spadkowego nie było więc jestem uprawniony do 50% nieruchomości. Czy jest możliwość starania się o jakąś ulgę w podatku? Ponadto zameldowany jestem od 17 lat i nie zamierzam sprzedawać domu przez co najmniej 5 lat. Czy mogę prosić o radę? Z góry dziękuję zwiń
Autor: Reginaroza (14-03-2017 17:16:02)
Temat: Spadek nieruchomosci
Czy koniecznie trzeba osobiscie wstawic sie do urzedu skarbowego Aby podpisac deklaracje ?przy 5 ciu spadkobiercach? Albo möge to zalazwic tylko jeden z nich ?...pokaż całą treść
Czy koniecznie trzeba osobiscie wstawic sie do urzedu skarbowego Aby podpisac deklaracje ?przy 5 ciu spadkobiercach? Albo möge to zalazwic tylko jeden z nich ? zwiń
Autor: anna (01-02-2017 14:29:00)
Temat: spadek
ile musze zapłać podatku po rodzeństwie ciotecznym
Autor: grazyna (08-11-2016 17:09:22)
Temat: wysokosc podatku od zbytego spadku
corka dostala w spadku mieszkanie od babci moja siostra wystapila o zachowek corka jej wyplaci to od jakiej sumy zaplaci podatek czy od calosci sprzedazy czy od...pokaż całą treść
corka dostala w spadku mieszkanie od babci moja siostra wystapila o zachowek corka jej wyplaci to od jakiej sumy zaplaci podatek czy od calosci sprzedazy czy od pozostalej sumy po wyplaceniu zachowku bardzo prosze o odpowiedz dziekujezwiń
Autor: krzysztof (26-08-2016 17:01:25)
Temat: Akcje giełdowe
czy akcje giełdowe podlegają obowiązkowi podatkowemu?
Autor: slawekjurek (08-07-2016 14:41:12)
Temat: podatek od spadku
Witam! Nigdzie nie mogę się dowiedzieć, jak złożyć deklarację podatkową w imieniu osoby zagranicznej (jestem pełnomocnikiem), która nabyła spadek w Polsce....pokaż całą treść
Witam! Nigdzie nie mogę się dowiedzieć, jak złożyć deklarację podatkową w imieniu osoby zagranicznej (jestem pełnomocnikiem), która nabyła spadek w Polsce. zwiń
Autor: Monika (15-03-2016 12:53:19)
Temat: podatek od spadku
witam chcialam sie zapytac ile bede musiala zaplacic podatek z 1/4 spadku po ojcu ten spadek jest na syna ktory jest niepelnoletni .i dostal wlasnie spadek...pokaż całą treść
witam chcialam sie zapytac ile bede musiala zaplacic podatek z 1/4 spadku po ojcu ten spadek jest na syna ktory jest niepelnoletni .i dostal wlasnie spadek 1/4 po jego ojcu ile trzeba zaplacic podatku i lub czy mozna nie placic .zwiń
Autor: Antek (28-12-2015 16:37:07)
Temat: Gdzie są odpowiedzi na komentarze ?
Gdzie są odpowiedzi na komentarze ?
Autor: danuta (28-12-2015 07:59:23)
Temat: spadek
Moj maz i 4 osob maja otrzymac spadek po ojcu-dziadku.gotowkowy na konto czy i w jaki. % i do kiedy po otrzymaniu trzeba go zaplacic
Autor: Lukasz K (23-12-2015 22:28:22)
Temat: spadek
Mój tata chce przepisac namnie dom i pole, che on to zrobic aktem darowizny, jednak ja mieszkam a granica i dla mnie wygodniej byłoby przepisanie spadku ...pokaż całą treść
Mój tata chce przepisac namnie dom i pole, che on to zrobic aktem darowizny, jednak ja mieszkam a granica i dla mnie wygodniej byłoby przepisanie spadku poprzez testament. jaki podatek bede musial zapłącic od darowiny,a jaki od testamentu, jesli bym odziedziczył majątek po ojcu, wartosc to jakies 500.000 plnzwiń
Autor: irena17@onet.pl (19-10-2015 11:00:13)
Temat: podatek od spadku
Otrzymałam w spadku po siostrze 2 mieszkania własnościowe oraz akcje, obligacje, i sumę na rachunku ROR. Od czego i w jakim stopniu % zapłacę podatek....pokaż całą treść
Otrzymałam w spadku po siostrze 2 mieszkania własnościowe oraz akcje, obligacje, i sumę na rachunku ROR. Od czego i w jakim stopniu % zapłacę podatek. zwiń
Autor: Irena Slusarczyk (19-10-2015 10:38:48)
Temat: Pit od otrzymanego spadku
Otrzymałam po siostrze w spadku 2 mieszkania własnościowe, akcje , obligacje i kwotę zł na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Mam pytanie jaki podatek (%) i od czego będę musiała...pokaż całą treść
Otrzymałam po siostrze w spadku 2 mieszkania własnościowe, akcje , obligacje i kwotę zł na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Mam pytanie jaki podatek (%) i od czego będę musiała opłacić przy rozliczeniu. Dostałam również po mamie w spadku mieszkanie własnościowe. Czy też będę musiała opłacić podatek w jakiej wysokości (%)zwiń
Autor: teresa (22-04-2015 12:59:38)
Temat: wysokość podatku od zbytego spadku
Bardzo proszę o wyjaśnienie czy przy zbyciu spadku po rodzicach (domu jednorodzinnego) przed upływem 5 lat procent wyliczenia podatku wynosi 19%?
Autor: anna (12-02-2015 09:03:37)
Temat: zwrot podatku od darowizny
zapłaciłam podatek od darowizny, wypłaciłam po śmierci wuja pieniądze z lokat, do których byłam upoważniona i którymi wuj powiedział ze mam dysponować po jego śmierci, okazało się,...pokaż całą treść
zapłaciłam podatek od darowizny, wypłaciłam po śmierci wuja pieniądze z lokat, do których byłam upoważniona i którymi wuj powiedział ze mam dysponować po jego śmierci, okazało się, że niestety muszę wszystko zwrócić bratu wujka, który jest jego jedynym spadkobiercą - czy mogę starać się o zwrot podatku zapłaconego w US (podatek został naliczony na podstawie przelewu z konta wuja na moje - przelew po śmierci wuja)zwiń
Autor: jurek (23-01-2015 15:20:14)
Temat: podatki
żona po śmierci mamy dostała w testamęncie jej mieszkanie.To mieszkanie sprzedała.Jaki płaci podatek do urzędu skarbowego.Zaznaczam że to pierwsza grupa pokrewinstwa
Autor: marcin (02-10-2014 13:32:17)
Temat: ???
Panie redaktorze pisze pan: "Podatku nie trzeba płacić ani nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej przy nabyciu, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości...pokaż całą treść
Panie redaktorze pisze pan: "Podatku nie trzeba płacić ani nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej przy nabyciu, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości PRZEKRACZAJĄCEJ:", chyba powinno być "NIE PRZEKRACZAJĄCEJ". Zasadniczo zmienia to sens wypowiedzi.zwiń
Autor: nina1946wolsztyn@wp.pl (11-05-2014 17:42:34)
Temat: podatek dla urzedu skarbowego
BARDZO PROSZE O WYJASNIENIE .CORKA ZYJE W KONKUBINACIE NIE MA DZIECI .CHCIALABYM ABY DOM BYL WLASNOSCIA NIE TYLKO CORKI ALE ROWNIEZ PARTNERA.CZY NALEZY ODPROWADZIC DO URZEDU 2%KWOTY...pokaż całą treść
BARDZO PROSZE O WYJASNIENIE .CORKA ZYJE W KONKUBINACIE NIE MA DZIECI .CHCIALABYM ABY DOM BYL WLASNOSCIA NIE TYLKO CORKI ALE ROWNIEZ PARTNERA.CZY NALEZY ODPROWADZIC DO URZEDU 2%KWOTY NIE MA ZADNYCH ULG .CHCIALABYM TO UPORZADKOWAC CORKA JEST ZA SPRAWA .SERDECZNIE POZDRAWIAM .zwiń
Autor: Beata Mrowka (25-03-2014 13:57:19)
Temat: Pytanie odnośnie spadku
Witam serdecznie, Mam ogólne pytanie na temat przyznania/otrzymania spadku. Ja i moja rodzina jesteśmy spadkobiercami domu i kilku działek po naszej babci. Chciałam dowiedzieć się jak dokładnie przebiegaja...pokaż całą treść
Witam serdecznie, Mam ogólne pytanie na temat przyznania/otrzymania spadku. Ja i moja rodzina jesteśmy spadkobiercami domu i kilku działek po naszej babci. Chciałam dowiedzieć się jak dokładnie przebiegaja procedury spadkowe? Testament został otwarty i odczytany kilka tygodni temu. Jakie kroki należy następnie podjąć? Wiem, ze trzeba złożyć pismo do Sądu wraz z opłatą 50zł za każdy wniosek o 'zgodę' na przyjęcie spadku. Czy Sąd następnie przyznaje prawa własności spadkobiercom, czy należy udać się w tej sprawie do notariusza? Nie mogłam nigdzie znaleźć odpowiedzi na te pytania, dlatego zadaję je tutaj. Pozdrawiam serdeczniezwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz