Od wczoraj obowiązują zmiany w delegowaniu pracowników

19.09.2016 10:00 (aktualizacja: )

Od wczoraj obowiązują zmiany w delegowaniu pracowników

Do 18 września br. firmy delegujące pracowników miały obowiązek złożyć specjalne oświadczenia o delegowanych pracownikach, który wynika z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.


 Od wczoraj obowiązują zmiany w delegowaniu pracowników

Źródło: FORUM

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie trzy miesiące temu, czyli 18 czerwca br. Polska wprowadziła nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników w związku z koniecznością wdrożenia przez wszystkie państwa członkowskie dyrektywy 2014/67/UE.

Pisma / wnioski związane z delegowaniem pracowników
Polecenie wyjazdu służbowego / Rachunek kosztów podróży - Delegacja krajowa
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej - Delegacja zagraniczna
E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
Polecenie wyjazdu służbowego / Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE/EFTA
Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE art. 12.1. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany

Wspomniana ustawa wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorstw, które delegują pracowników za granicę. Do wczoraj, czyli do 18 września 2016 roku firmy miały czas, aby wprowadzić odpowiednie zmiany związane z:

  • koniecznością przechowywania dokumentacji dotyczącej delegowania,
  • obowiązkiem złożenia właściwemu organowi oświadczenia w celu przeprowadzenie kontroli,
  • ustanowieniem osoby przeznaczonej do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego pracownika.

Przedsiębiorcy, którzy nie wypełnili na czas tych obowiązków, narażają się na karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Nowe przepisy spowodowały równieżrozszerzenie zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

/ks

DelegacjaKontrola