Od stycznia remont mieszkania bez prawa do zwrotu podatku VAT

Iwona Maczalska 13.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaOd stycznia 2014 roku zmianie ulega ulga budowlana umożliwiająca odzyskanie podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych. Od przyszłego roku ulga ta nie zniknie lecz będzie obowiązywała na całkiem nowych zasadach.

1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304). Ustawa ta choć daje możliwość zakupu mieszkania na preferencyjnych warunkach to jednak zmienia również dotychczasowe zasady uzyskiwania zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych.
 

Ulga budowlana 2014 na nowych zasadach

Od stycznia 2014 roku zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych nie będzie dotyczył już remontu lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Oznacza to, że nie odzywamy już podatku VAT za wydatki poniesione na rzecz remontu mieszkania, a także jego przystosowania do potrzeb mieszkaniowych.

Od stycznia ulga budowlana dotyczyć będzie wyłącznie:

 • budowy domu jednorodzinnego,
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkaniowe,  przebudowy budynku niemieszkalnego lub jego części, bądź przebudowy pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne  w wyniku którego powstał lokal mieszkalny.
   

Warunki skorzystania ulgi budowlanej na nowych zasadach

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi szczegółowo reguluje warunki jakie należy spełnić by skorzystać z ulgi budowlanej na nowych zasadach. Od stycznia 2014 roku o zwrot wydatków ubiegać się można jeżeli:

 1. Budowa domu jednorodzinnego, nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe była realizowana  na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 roku,
 2. Osoba fizyczna, której wydano pozwolenie na budowę nie ukończyła 36 roku życia,
 3. Osoba fizyczna do dnia złożenia wniosku o zwrot podatku VAT nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, co do których przysługuje zwrot; warunek ten dotyczy obojga małżonków.

Jednym z warunków ubiegania się o zwrot kosztów wydatków na budowę domu jednorodzinnego bądź nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkaniowe jest odpowiedni metraż budynku. I tak zgodnie z ustawą powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie może przekraczać:

 1. 75 m2 i 100 m2,
 2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub edukacji określone w art. 7 ust.  2 ustawy.

Wniosek o zwrot podatku VAT osoba fizyczna składa raz w roku, nie później niż do dnia 31 grudnia oku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 

<< więcej o nowej uldze budowlanej 2014


Co z wydatkami poniesionymi do końca 2013 roku?

Choć od stycznia 2014 roku nie będzie już obowiązywał zwrot VAT na wydatki poniesione na rzecz budownictwa mieszkaniowego (na starych zasadach), to jednak przepisy przejściowe pozwalają by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych, czyli do końca 2018 r.

Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - należy składać  nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - należy składać  nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - należy składać  nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - należy składać  nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - należy składać  nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

<<  więcej o przepisach przejściowych

 

Iwona Maczalska,
PIT.pl