Pobierz e-pity 2019

Od soboty zmiana wskaźników podatkowych oraz wskaźników ZUS

Iwona Maczalska 27.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaWraz z początkiem marca zmianie ulegną kolejne wskaźniki podatkowe oraz wskaźniki ZUS. Zmiana dotyczyć będzie m.in. limitów dodatkowych zarobków dla osób pobierających świadczenie emerytalne.

Początek marca jest kluczowym okresem, w którym zmianie ulegają kolejne wskaźniki ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku. Wynagrodzenie to zostało podane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 11 lutego 2014 roku.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku do kwoty 3823,32 zł spowoduje zmianę:

  1. Minimalnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom młodocianym oraz
  2. Limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

<< sprawdź wysokość powyższych wskaźników
obowiązujących od 1 marca
ź>

Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - zmiany od 1 stycznia 2014

Od stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok. Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 grudnia 2013 roku kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.

<< czytaj więcej

Nowe wskaźniki zaczną obowiązywać od soboty 1 marca 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl