Pobierz e-pity 2019

Od niedzieli zmiany wskaźników ZUS

Iwona Maczalska 27.11.2013 11:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaW niedzielę 1 grudnia nastąpi zmiana niektórych wskaźników ZUS. Wszystko za sprawą przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2013 roku.

13 listopada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r. na poziomie 3651,72 zł. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 r. wynosiło 3651,72 zł, czyli o 39,21 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Ten z pozoru nieznaczący wzrost przeciętnego wynagrodzenia wpływa jednak na zmianę niektórych wskaźników:

  1. Wynagrodzenie uczniów

Wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia zmianie ulegnie minimalne wynagrodzenie wypłacane pracownikom młodocianym. Skoro wynagrodzenie przeciętne wzrosło w ostatnim kwartale to i uczniowie od grudnia zarobią więcej. I tak, od 1 grudnia 2013 roku pracownik młodociany zarobi:

  • nie mniej niż 146,07 zł – w pierwszy roku nauki,
  • nie mniej niż 182,59 zł – w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 219,10 zł – w trzecim roku nauki.
  1. Limity zarobków emerytów i rencistów

Za sprawą przeciętnego wynagrodzenia zmianie ulegną również kwoty dochodów po przekroczeniu których pobierane świadczenie przedemerytalne oraz świadczenie rentowe zostanie zmniejszone bądź całkowicie zawieszone.

Ze względu na wzrost wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia emeryt lub rencista będzie mógł zarobić:

  • nie więcej niż 2.556,20 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 4.747,30zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

Powyższe limity dotyczą dodatkowych dochodów uzyskanych od 1 grudnia 2013 roku do 28 lutego 2014 roku. Po tej dacie limity dochodów ulegną ponownej zmianie.

  1. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Zmianie ulegnie również podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców. Od 1 grudnia limit miesięczny wyniesie 9.129,30 zł. Będzie on dotyczył: grudnia 2013 roku, stycznia 2014 roku i lutego 2014 roku. Po tych miesiącach limit miesięczny ponownie ulegnie zmianie za sprawą przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl