Pobierz e-pity 2019

Od niedzieli zmiana wskaźników ZUS i wskaźników podatkowych

Iwona Maczalska 26.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

1 marca zmianie ulegną kolejne wskaźniki podatkowe oraz wskaźniki ZUS. Zmiana dotyczyć będzie m.in. limitów dodatkowych zarobków dla osób pobierających świadczenie emerytalne.

Przypominamy, że początek marca jest kluczowym okresem, w którym zmianie ulegają niektóre wskaźniki ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 roku. Wynagrodzenie to zostało podane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 10 lutego 2015 roku.

Wskaźniki podatkowe i wskaźniki ZUS od 1 marca 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 roku do kwoty 3942,67 zł spowoduje zmianę:

  1. Minimalnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom młodocianym oraz
  2. Limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu.
<< sprawdź wysokość powyższych wskaźników
obowiązujących od 1 marca

Iwona Maczalska,
PIT.pl