Od dziś 8,5% dla najmu

Dziś wchodzą w życie przepisy podpisanej przez prezydenta ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13). Nowe przepisy wprowadziły korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Nie ma już limitu o równowartości 4 tys. euro (13 510 zł w 2009 roku), po przekroczeniu którego podatek od nadwyżki wzrastał do 20 proc.

Nowe zasady opodatkowania opłacają się tym, którzy osiągną z najmu rentowność co najmniej 47%, albo tym, którzy osiągają wysokie inne dochody i musieliby od dochodów z najmu opłacać podatek 32% wg skali podatkowej.