Pobierz e-pity 2019

Od 2016 roku zmiany w obsłudze podatników w urzędach skarbowych

Iwona Maczalska 20.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów wydało projekt ustawy o Administracji Podatkowej. Ustawa zmienia zasady funkcjonowania urzędów skarbowych oraz obsługi podatników w urzędach.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy ma za zadanie dostarczyć każdemu podatnikowi jednolitą informację dotyczącą przepisów prawa podatkowego. Cel ten będzie realizowany przez nowy organ – dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie uprawniony do samodzielnego wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Projekt reguluje w szczególności nowe zasady obsługi podatników w urzędach skarbowych. Pomoc podatnikom będzie udzielana na dwa sposoby: w trakcie wizyty podatnika w urzędzie skarbowym lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym podatnicy mający problem z załatwieniem sprawy podatkowej będą mogli skorzystać tzw. asystenta podatnika, który nie tylko udzieli informacji w zakresie prawidłowego wypełniania zeznań podatkowych, lecz także udzieli indywidualnej porady m.in. w zakresie wyboru najbardziej optymalnej dla podatnika formy opodatkowania.

Zmiany w administracji podatkowej
Źródło: Thinkstock

Załatwienie spraw podatkowych nie będzie jednak wymagało każdorazowo bezpośredniej wizyty podatnika w urzędzie skarbowym. Podatnik będzie mógł kontaktować się z urzędem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez nowy portal podatkowy, który stanie się podstawowym kanałem komunikacyjnym pomiędzy podatnikiem a urzędem. Dzięki portalowi podatkowemu podatnik nie tylko uzyska dostęp do Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, lecz także do kalkulatorów podatkowych, oraz samych kurów online. To właśnie za pośrednictwem portalu podatkowego podatnik zostanie powiadomiony o zbliżającym się terminie złożenia deklaracji podatkowych, czy też o obowiązujących go terminach płatności. Głównym celem portalu podatkowego pozostanie jednak umożliwienie sprawnego przesyłania deklaracji podatkowych i rozliczania się z urzędem skarbowym.

 

Sprawy dotyczące ZUS załatwisz też w urzędzie skarbowym

Ważną zmianą projektowaną w ustawie jest umożliwienie wykonywania przez urzędy skarbowe czynności wykonywanych aktualnie przez inne ograny m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy jednostki samorządu terytorialnego. Stąd też każdy podatnik chcący załatwić konkretną sprawę np. z zakresu ubezpieczeń społecznych będzie mógł ją załatwić w wybranym przez siebie urzędzie skarbowym, bez konieczności udawania się do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne by załatwić sprawę podatnik będzie musiał udać się do dowolnego urzędu skarbowego, a nie urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach uzyskasz w każdym urzędzie skarbowym

Kolejną zaproponowaną przez projektodawców zmianą jest umożliwienie podatnikowi uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w każdym urzędzie skarbowym. Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów podatnik chcący uzyskać takie zaświadczenie zobowiązany jest zgłosić się do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego, a to niejednokrotnie jest problematyczne, gdy podatnik aktualnie przebywa w zupełnie innym miejscu.

 

Asystent podatnika dla mikroprzedsiębiorcy zakładającego działalność gospodarczą

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie uproszczeń w przypadku osób chcących założyć działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca. W myśl zmian wszystkie osoby mające trudności w założeniu firmy będą mogły skorzystać z tzw. asystenta podatnika. W ramach kontaktu z asystentem przyszły przedsiębiorca uzyska informacje dotyczące sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym, zasad prawidłowego wypełniania deklaracji, terminów płatności, wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania. Uzyska też szczegółowe informacje dotyczące ulg podatkowych, z jakich aktualnie może skorzystać.

Pomoc asystenta opierać się będzie wyłącznie na wparciu przedsiębiorcy na pierwszym etapie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Nie będzie zatem obejmowała prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też sporządzania pism i opinii.

Warunkiem korzystania z instytucji asystenta podatnika będzie złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyznaczenie asystenta. To asystent będzie zobowiązany do nawiązania kontaktu z wnioskodawcą.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku z wyjątkiem zmian dotyczących wprowadzenia Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej oraz portalu podatkowego, które mają zacząć obowiązywać już od września 2015 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl