Od 2016 r. będzie nowy podatek od czynności u komornika

Piotr Szulczewski 16.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

2015-07-15

Nabycie w postępowaniu komorniczym opodatkowane będzie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Do tej pory podatnicy nie musieli opłacać  PCC na rzecz Skarbu Państwa.

Od 2016 r. będzie nowy podatek od czynności u komornika

Źródło: East News

Z zakresu naliczania podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączone są m.in. czynności wskazane w art. 2 pkt. 3 ustawy regulującej zasady opodatkowanie tym podatkiem. Wyłączenie to obejmuje umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Od 2016 r. na mocy art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (projekt obecnie czeka na podpis Prezydenta) wyłączenie to straci zastosowanie, a tym samym sprzedaż towarów w postępowaniu komorniczym może podlegać opodatkowaniu. Zapłata daniny ciążyć będzie na kupującym.

W postępowaniu komorniczym dojść może jednak do wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie innych przepisów również w roku 2016. Wyłączenie dotyczyć może nadal czynności cywilnoprawnych, innych niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem
    - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Innymi słowy, brak obowiązku zapłaty PCC dotyczy transakcji mających za przedmiot nieruchomości lub określone powyżej prawa opodatkowanych podatkiem VAT według właściwej stawki (23% lub 8%), zatem nie objęte zwolnieniem z tego podatku. Zwolnienie sprzedawcy z obowiązku naliczenia daniny w przypadku nieruchomości i tych praw będzie równoznaczne z koniecznością zapłaty PCC przez nabywcę.

Limity zajęć komorniczych w 2015 roku

W przypadku natomiast pozostałych towarów (czyli innych niż nieruchomości i prawa wskazane powyżej) dalsze zwolnienie z podatku możliwe będzie w każdym przypadku, gdy sprzedawca posiada status podatnika VAT (czynnego lub zwolnionego) i sprzedaż ta objęta jest tym podatkiem (jest opodatkowana lub zwolniona z VAT). A zatem PCC naliczone będzie co do zasady tylko przy sprzedaży komorniczej towarów pochodzących od konsumentów.

Zarówno przy licytacji konsumentów, jak i przedsiębiorców zastosowane może być jeszcze jedno zwolnienie z podatku. Dotyczy ono sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł (art. 9 pkt 6 ustawy o PCC). W takim przypadku PCC nie będzie pobrane od kupującego w trakcie licytacji.

Piotr Szulczewski, PIT.pl