Od 2015 roku oświadczenie o najmie małżonków złożysz tylko raz

Iwona Maczalska 12.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

W 2015 roku zmianie uległy zasady składnia oświadczenia w sprawie kontynuacji rozliczenia najmu przez jednego z małżonków. W myśl zmian oświadczenie będzie trzeba złożyć tylko raz.

Za sprawą ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328) zniesiony został obowiązek corocznego składania oświadczenia dotyczącego ujawniania części przychodów z najmu po stronie jednego z małżonków. Oznacza to, że oświadczenie takie od stycznia 2015 roku będzie potrzebne w roku, w którym uzyskano z najmu pierwszy przychód i zamierza się go rozliczać u jednego z małżonków lub też w przypadku wystąpienia zmiany zasad rozliczenia np. rozliczenia najmu u drugiego małżonka.

Oświadczenie o rozliczeniu przychodu z najmy tylko przez jednego z małżonków
Źródło: Thinkstock

Oświadczenie raz złożone zachowa moc również w latach przyszłych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany z najmu, dzierżawy - pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków.

Przypomnijmy, że w myśl przepisów obowiązujących do końca 2014 roku małżonkowie między którymi istniała wspólność majątkowa - przychody uzyskiwane z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy rozliczali po równo, chyba że złożyli oraz każdego roku do 20 stycznia odnowili pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

Iwona Maczalska,
PIT.pl