Pobierz e-pity 2019

Od 2015 roku mniej obowiązków dla płatników składek

Iwona Maczalska 29.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

29.07 Od 2015 roku mniej obowiązków dla płatników składek

Iwona MaczalskaOd 2015 roku płatnicy składek zwolnieni będą z dotychczasowego obowiązku kontrolowania prawidłowości dokumentów przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także z przekazywania informacji z raportów miesięcznych.

Kontrola płatnika ZUS

Powyższe zmiany zakłada rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z projektowanymi zmianami od stycznia 2015 roku płatnik składek ZUS będzie zwolniony z obowiązku sprawdzenia do dnia 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego.

Płatnik składek przekazując deklaracje do ZUS automatycznie będzie potwierdzał ich zgodność ze stanem faktycznym. W przypadku pojawienia się błędu, bądź też stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych dokumentach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obowiązek złożenia raportu korygującego będzie spoczywał na płatniku ZUS. Projektowane regulacje wymuszają również zniesienie dotychczas obowiązującej kary grzywny w wysokości 5000 zł dla płatnika składek za niestwierdzenie nieprawidłowości w uprzednio potwierdzonym imiennym raporcie miesięcznym do dnia 30 kwietnia.

Aktywne deklaracje ZUS do pobrania

Płatnik składek bez obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zakłada również zwolnienie płatników składek, którzy opłacają za ubezpieczonych tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania ubezpieczonym informacji z raportów miesięcznych w tym zakresie.

Bez zmian pozostanie jednak prawo ubezpieczonego do wnioskowania o wystawienie takiej informacji, nie częściej jednak niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.

Iwona Maczalska,
VAT.pl