Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 listopada 2021 r. nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur

Ewelina Czechowicz

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został w czwartek projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ws. wystawiania faktur. Rozporządzenie powinno wejść w życie od 1 listopada 2021 r. 

Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie wskazało, że prowadzone są prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym wystawiania faktur. Zgodnie z przekazanymi informacjami, zmiana przepisów ma charakter techniczny i jej celem jest dostosowanie do nowej sytuacji prawnej.

Projekt rozporządzenia z dnia 18 października 2021 r.

Projekt rozporządzenia określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz zakres tych danych. Sprecyzowane także zostały informacje, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych.

Co e-faktura oznacza dla przedsiębiorców? - PIT.pl

W projekcie zamieszczono też przepisy dotyczące innego niż opisany w ustawie sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Znalazły się w nim także regulacje dotyczącego późniejszego niż określony w ustawie terminu wystawiania faktur w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

Od 1 listopada nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur

Źródło:shutterstock

Obowiązywanie aktualnego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 poz. 1485). Rozporządzenie to zostało zmienione ostatnio rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1105).

"W związku z wprowadzoną zmianą w art. 16 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 568) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106o ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 106o ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2021 r. i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów" – wskzano w uzasadnieniu do projektu. 

FakturaVAT