Od 1 grudnia nowy druk zgłoszenia NIP-8

Iwona Maczalska 29.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami wzorów zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie nowego druku NIP-8.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W drodze rozporządzenia zmianie ulegnie:

  1. Druk NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  2. Druk NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  3. Druk ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

A także pojawi się całkowicie nowy druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.

Zgłoszenie NIP-8
Źródło: Thinkstock

Druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadza nowy druk zgłoszenia NIP-8. Druk ten jest odpowiedzią na podpisaną 12 sierpnia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W ramach ustawy od grudnia 2014 roku przedsiębiorcy szybciej zarejestrują działalność gospodarczą i uzyskają numer NIP. W świetle zmian to właśnie w KRS po złożeniu odpowiedniego wniosku zawierającego tzw. ,,dane podstawowe” firmy nastąpi jej rejestracja. Numer NIP i REGON będą nadawane automatycznie, a działalność gospodarczą będzie można podjąć niezwłocznie, w terminie 7 dni po dokonaniu wpisu do KRS.

Na podstawie wpisu w KRS niezbędne dane będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon (CRP-KEP), a za pośrednictwem CRP-KEP trafią również do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS.

W jakim celu należy złożyć druk NIP-8?

Na druku NIP-8 przedsiębiorca zobowiązany będzie wskazać tzw. ,,dane uzupełniające”, wcześniej nieujawnione we wniosku KRS. Dane uzupełniające są to dane, którymi przedsiębiorca nie dysponował w momencie składania samego wniosku w KRS, a więc m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz rachunków bankowych, czy też skrócona nazwa płatnika składek.

Przedsiębiorca formularz NIP-8 zobowiązany będzie złożyć wyłącznie we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. To urząd skarbowy przekaże „dane uzupełniające” przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowe druki zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 roku. Będą dostępne w dziale deklaracje PIT.pl.

Iwona Maczalska,
PIT.pl