Od 1 czerwca emeryci i renciści dorobią więcej

Iwona Maczalska 18.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2015 roku zmianie ulegną limity dochodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Nowe limity zaczną obowiązywać od 1 czerwca.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ze względu na wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 3.942,67 zł w IV kwartale 2014 roku do 4.054,89 zł w I kwartale 2015 roku emeryt lub rencista będzie mógł zarobić:

  • nie więcej niż 2.838,50 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 5.271,40 zł zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.838,50 zł 5.271,40 zł 01.06.2015
2.759,90 zł 5.125,50 zł 01.03.2015

* podane kwoty są kwotami brutto

Limity te obowiązują od 1 grudnia bieżącego roku

Nie należy zapominać, że powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. ,,świadczenie przedemerytalne’’. Emeryci pobierający emeryturę właściwą mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.

Iwona Maczalska,
PIT.pl