Obniżka stawek podatku VAT od 2022 roku?

Katarzyna Sudaj

Z podjętej kilka dni temu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022” wynika, że dług publiczny będzie stopniowo malał, co spowoduje automatyczne obniżenie stawek podatku od towarów i usług.

Na posiedzeniu rządu przedstawiono Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 (WPFP) wraz z  średniookresową prognozą sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2022 r. dokument ten będzie podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2020 r. 

Ministerstwo finansów, które przygotowało „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022”  przewiduje, że w 2019 r. liczba osób pracujących w gospodarce nieznacznie wzrośnie. Jednak pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, presja inflacyjna w  gospodarce w 2018 r. pozostała na niskim poziomie.

Z podatkowego punktu widzenia ciekawa jest kontynuacja obniżania klina podatkowego (różnicy między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika na pełny etat a wynagrodzeniem jakie on otrzymuje). Autorzy WPFP spodziewają się, że dług publiczny będzie stopniowo malał. A przewidywane obniżenie relacji państwowego długu publicznego „netto” do PKB poniżej 43 proc. w 2020 r. – zgodnie z ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – pociągnie za sobą automatyczne obniżenie stawek podatku VAT od 2022 r. (z 23 proc. na 22 proc. i z 8 proc. na 7 proc.).

na podstawie komunikatu KPRM

VAT