Oblicz prognozowane wynagrodzenie za 2018 rok

30.11.2017 12:00 (aktualizacja: )

Zapraszamy do korzystania z darmowego kalkulatora płacowego na 2018 rok przygotowanego przez zespół PIT.pl. Zmieniając w kalkulatorze rok podatkowy na 2018 można obliczyć wynagrodzenie netto oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez zastosowania rocznych limitów składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W efekcie planowanych zmian w limitach składki emerytalnej i rentowej, w 2018 r. wynagrodzenie osób, których podstawa ustalenia tych składek przekroczy limit, czyli 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, będą opłacały składki również od nadwyżki ponad ten roczny limit. Ich wynagrodzenie zostanie zatem dodatkowo umniejszone o część opłacanych składek (połowę składki emerytalnej oraz część składki rentowej - 6,5% pokrywa pracodawca). Osoby, których wynagrodzenie z tytułu umów o pracę czy zlecenie przekroczy limit, otrzymywać będą niższe wynagrodzenie niż w przypadku tych samych warunków zatrudnienia w roku ubiegłym.

Kalkulator płac 2018
Kalkulator płac 2018 / PIT.pl
 

Podstawą wprowadzanej zmiany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Puls Biznesu donosi, że PiS jednak będzie chciał zmienić termin wejścia w życie tych przepisów. Na czwartek lub piątek planowane jest wspólne wystąpienie Mateusza Morawieckiego i Elżbiety Rafalskiej, minister pracy. Mają oni zaapelować do senatorów o przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w ZUS na 1 stycznia 2019 r. - ujawnia „PB” kluczowy polityk PiS. 

[Aktualizacja]: W czwartek 7 grudnia Senat wniósł poprawkę do ustawy, w związku z którą zniesienie górnego limitu składek miałoby nastąpić nie wcześniej niż w 2019 roku. 

Kalkulator wynagrodzeń 2018 bez limitu składek ZUS

Zespół PIT.pl