Pobierz e-pity 2019

Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN oraz zmiana sposobu jego wypełniania

Iwona Maczalska 15.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-05-15

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Zmianie ulegnie również sposób określenia organu, do którego należy skierować wniosek.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ORD-IN (6) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
- obowiązujący od 1 lipca 2015 r.

Nowy wzór wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. 2015 poz. 644). Rozporządzenie to wprowadza wersję nr 6 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Nowy wniosek wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Od 1 lipca 2015 roku nowy wniosek ORD-IN
Źródło: EastNews


Od 1 lipca nowa lista organów wydających interpretacje indywidualne

Modyfikacja polega na doprecyzowaniu listy organów, do których ma być skierowany wniosek o interpretację. Choć zmianie nie uległy organy wydające interpretacje indywidualne – to ich właściwość terytorialna została dodatkowo powiązana z rodzajem spraw, jakimi mają się zająć.

W konsekwencji, należy powiązać rodzaj sprawy, której dotyczy wniosek, z województwem, na którego terenie mieści się siedziba składającego wniosek bądź gdzie znajduje się jego miejsce zamieszkania. Bardzo pomocna będzie tabela znajdująca się w objaśnieniach wniosku ORD-IN.

Wspomniane rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl