Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Nowy wzór KPiR i zmiany ewidencjonowania

Piotr Szulczewski 19.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Będzie nowy wzór KPiR i zmiany ewidencjonowania

Przewidywany jest w najbliższym czasie szereg zmian w zasadach ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zmiany z jednej strony wynikają z zakończenia obowiązywania przepisów o zatorach płatniczych (korekt przychodów i kosztów z faktur niezapłaconych), z drugiej jednak obejmują również inne płaszczyzny ewidencjonowania w księdze.


Będzie nowy wzór KPiR i zmiany ewidencjonowania

Źródło: YAY foto

Zmiany we wzorze KPiR stosowanym przez wszystkich podatników prowadzących uproszczoną księgowość związane są z wprowadzeniem nowej ulgi podatkowej na badanie i rozwój. Podatnicy którzy prowadzą działalność B+R i zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji (księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności B+R. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru KPiR zakłada wpisywanie tych kosztów w odrębnej kolumnie.

Inne ważne zmiany to:

  • zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.
  • zwolnienie z obowiązku wydrukowania księgi prowadzonej przy użyciu komputera, wystarczające będzie przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.

Dodatkowo wskazano, że spis z natury sporządzić należy również w momencie, gdy w roku podatkowym podatnicy utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania i rozpoczęli prowadzenie działalności na zasadach ogólnych, z wykorzystaniem KPiR.

Usunięcie z uproszczonej księgi przepisów o zatorach płatniczych

Do tej pory przepis art. 24d ustawy PIT, dotyczył nakładał na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku lub umowy albo innego dokumentu), która została zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została uregulowana w terminach określonych w ustawie PIT. Zasada ta została uchylona, w związku z czym nie należy już dokonywać korekt przychodów i kosztów w KPiR.

Jednocześnie obowiązujące rozporządzenie w katalogu dowodów księgowych, które stanowią podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przewiduje także dowody na podstawie których, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy PIT. Projekt zmian w rozporządzeniu przewiduje usunięcie tych dokumentów z katalogi dowodów księgowych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl