Nowy wzór deklaracji PIT-14

Iwona Maczalska 05.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Od dnia 1 stycznia 2014 roku będzie miał zastosowanie nowy wzór formularza PIT-14. Wszystko za sprawą najnowszego rozporządzenia Ministra Finansów.
 

Roczne rozliczenia PIT za 2013 rok składane w roku 2014 - najnowsze poradniki

30 października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz. U. 2013 poz.1266). Rozporządzenie to wprowadza nową wersję formularza PIT-14 - wersję 7.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-14 (7) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

Przypomnijmy, że deklarację PIT-14 do dnia 31 stycznia 2014 roku zobowiązane są złożyć spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasę mieszkaniową. Na spółdzielniach mieszkaniowych ciąży obowiązek sporządzenia informacji za rok kalendarzowy o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba, że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. W terminie do 31 stycznia podatnik powinien złożyć informację w kilku egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy,
  • drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Nowy wzór formularza będzie miał zastosowanie do informacji o kwotach wycofanych i przeniesionych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl