Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy projekt zniesienia ograniczenia wymiaru składek ZUS oraz emerytury maksymalnej

Katarzyna Sudaj 20.11.2019 10:00 (aktualizacja: )

Lewica składa swój projekt likwidacji rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia oraz proponuje określenie najwyższej emerytury na poziomie sześcioktorości wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

Świat nie cierpi pustki. Zanim PiS zdążył ogłosić wycofanie swojego projektu likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS, to Lewica już zgłosiła swój projekt.

We wtorek 19 listopada wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw autorstwa grupy posłów Lewicy. Dotyczy on:

  • zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia,
  • podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych,
  • podwyżki najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz
  • wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześcioktorości wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

W uzasadnieniu pomysłodawcy powołują się na raport Ministerstwa Finansów pt. "Wybrane aspekty systemu podatkowoskładkowego na podstawie danych PIT i ZUS 2016". Przedstawiono w nim łączne procentowe obciążenie podatkowoskładkowe w Polsce w przypadku płatników osiągających najwyższe dochody. Ma ono charakter degresywny, tzn. im wyższe dochody, tym niższe obciążenie procentowe. 

raport Ministerstwa Finansów pt. Wybrane aspekty systemu podatkowoskładkowego na podstawie danych PIT i ZUS 2016

Projekt Lewicy różni się od projektu PiS tym, że nie tylko stara się ograniczyć degresywny charakter systemu podatkowo-składkowego i spowodować, aby najlepiej zarabiający płacili składki ZUS od całości swoich dochodów, a nie tylko do poziomu 30-krotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia. Lewica chcąc zapobiec nadmiernemu wzrostowi emertur w przyszłości, gdy najbogatsi wejdą w wiek emerytalny, proponuje wprowadzenie pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

Z szacunków przedstawionych 6 listopada br. przez Ministra Finansów wynika, że wzrost wpływów do FUS w pierwszym roku obowiązywania ustawy wyniesie około 5,2 mld złotych. Dodatkowy koszt wynikający z podwyższenia emerytury minimalnej i innych świadczeń wskazanych w projektowanej ustawie wyniesie około 3,282 mld złotych. W związku z tym bilans zmian jest dodatni i zwiększa zasoby FUS o ok. 2 mld złotych rocznie.

Limit 30-krotności wymiaru składki ZUS powinien zostać zniesiony od 1 stycznia 2020 roku.
Pojęcie najwyższej emerytury miałoby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.
Kwestia zwiększenia minimalnej emerytury i renty powinna zacząć obowiązywać z dniem 1 marca roku następującego po ogłoszeniu ustawy.

Limit 30-krotnościPPK emeryturaPłaca minimalna