Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy limit 30-krotności składek ZUS w 2021 roku

Iwona Maczalska 21.12.2020 13:31 (aktualizacja: )

Od stycznia 2021 roku zmianie ulegnie wysokość rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Chodzi o tzw. limit 30-krotności składek ZUS.

Opublikowano kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, obowiązującego w 2021 roku. Zmiana wysokości limitu 30-krotności składek ZUS wynika ze zmiany prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2021 roku.

Limit 30-krotności składek ZUS 2021

Źródło: shutterstock

Wyższy limit 30-krotności składek ZUS w 2021 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku oraz wynikający z niej limit składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli limit tzw. 30-krotności ZUS (M.P. z 2020 r. poz. 1061). W myśl obwieszczenia limit obowiązujący w 2021 roku wyniesie 157 770 zł, natomiast przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5259 zł.

Oznacza to lekki wzrost (o 960 zł) limitu 30-krotności składek ZUS w 2021 roku, w stosunku do kwoty limitu 156 810,00 zł, obowiązującego w 2020 roku.

Do czego służy limit 30-krotności składek ZUS?

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiązująca w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Limit ten ma niemałe znaczenie, bowiem od nadwyżki ponad kwotę limitu płatnik nie ma obowiązku przekazywania za ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ustalanie przekroczenia limitu 30-krotności składek ZUS

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Przy ustaleniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich  tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy też osoba zainteresowana dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. Aby ustalić przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek, można zwrócić się do ZUS na wniosku RRP. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez PUE, osobiście w naszej placówce bądź przesłać pocztą tradycyjną”.

 

Limit 30-krotnościZUSHOT