Nowy JPK_VAT z deklaracją na 2022 rok

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. Opublikowano roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian.


Źródło: shutterstock.com

Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku. 

Roboczą wersję struktury logicznej opracowaliśmy po konsultacjach podatkowych z przedsiębiorcami.

Robocze wersje struktury JPK_VAT z deklaracją udostępniamy na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK i zakładce Struktury dokumentów XML .

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VAT