Nowy Adobe Reader do ePITa

09.02.2010 09:00 (aktualizacja: )

Komunikat dla użytkowników Adobe Reader 9.3

W wersji Adobe Reader 9.3 (najnowsza aktualizacja) zmienione zostały domyślne ustawienia zabezpieczeń, które powodować mogą wystąpienie błędu połączenia lub problemy z wysłaniem dokumentu elektronicznego.

Aby zapobiec przypadkom wystąpienia problemów z wysłaniem dokumentu lub rozwiązać problem już występujący należy wykonać poniższe działania:

a) po uruchomieniu formularza bezpośrednio ze strony www.e-Deklaracje.gov.pl oraz pojawieniu się komunikatu zabezpieczeń należy rozwinąć "Opcje" i zezwolić na dodanie hosta www.e-Deklaracje.gov.pl do zaufanych witryn;

b) po uruchomieniu formularza z dysku lokalnego po pojawieniu się komunikatu "Niektóre funkcje zostały wyłączone w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Włącz je tylko pod warunkiem, że ufasz temu dokumentowi" należy rozwinąć "Opcje" i wybrać "Zawsze ufaj temu dokumentowi", zezwalając na otwarcie formularza i połączenie się z usługą Web Services systemu e-Deklaracje.

Jeżeli proponowane rozwiązania nie pomogą można tylko na czas wysyłki "e-deklaracji" zmienić ustawienia zabezpieczeń Adobe Reader:

c) w oknie dialogowym Adobe Reader Preferencje (z menu Edycja) należy wybrać opcję "Zabezpieczenia (rozszerzone)" w oknie "Kategorie" po lewej stronie. Następnie w prawym oknie należy na czas wysyłki dokumentu odznaczyć opcję "Włącz rozszerzone zabezpieczenia" i zaakceptować przyciskiem OK. Po wysłaniu dokumentu należy przywrócić poprzednie ustawienia.

Zalecane jest aby rozszerzone zabezpieczenia były włączone, gdyż zwiększa to poziom bezpieczeństwa systemu użytkownika w sytuacji korzystania z PDF innych niż udostępnione na stronie systemu e-Deklaracje.

Zmiana ustawień zgodnie z powyższymi zaleceniami powinna pozwolić na poprawne wysyłanie danych XML z interaktywnego formularza za pomocą wtyczki (plug in).

Szersza informacja nt. zabezpieczeń Adobe Reader dostępna jest pod adresem: http://help.adobe.com/pl_PL/Acrobat/9.0/Standard/WS0A9F02BE-0B04-4e37-B971-16EEB6FD318E.html 

Źródło: www.e-deklaracje.gov.pl