Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe wzory zaświadczeń podatkowych

Katarzyna Sudaj

Zgodnie z listopadową nowelizacją rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, od 4 grudnia 2019 roku obowiązują nowe wzory zaświadczeń podatkowych.

» Zaświadczenie online o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

3 grudnia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2019, poz. 2344).

» Jak uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?

Rozporządzenie zawiera załączniki z nowymi wzorami zaświadczeń ZAS-W, ZAS-S, ZAS-Z, ZAS-P, ZAS-SC, ZAS-HZ, ZAS-HZU i ZAS-DF, ZAS-DP, ZAS-KP oraz ORD-M.

» Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

DrukPobierzOpis 
ZAS-W (4)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ZAS-S (4)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
ZAS-Z (5)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
ZAS-P (4)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
ZAS-SC (2)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej
ZAS-HZ (2)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
ZAS-HZU (2)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
ZAS-DF (4)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
ZAS-DP (4)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych
ZAS-KP (1)aktywny skoroszyt excellZaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu
ORD-M (4)aktywny skoroszyt excellOświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej