Nowe wzory druków NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3 na 2016 rok

02.12.2015 11:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, czyli NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3.

Nowe wzory deklaracji NIP-2, NIP-8, ZAP-3 na 2016 rok

Źródło: FORUM

Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Dotyczy on trzech druków NIP:

  • NIP-2: Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
  • NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
  • NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
  • ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Projekt rozporządzenia z 23 listopada 2015 roku został upubliczniony na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl/ dwa dni temu.

Powód aktualizacji druków

Aktualizacja wzorów wymienionych wyżej druków wynika z niedawnych nowelizacji kilku ustaw:

  • z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 1513),
  • w art. 76 ustawy o administracji podatkowej wskazano na utratę mocy ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578), powoływanej we wzorach formularzy niektórych zgłoszeń (w ramach statusów szczególnych w NIP 2 i NIP 8).
  • uwzględniono nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (RD435), które weszło w życie 1 grudnia 2015 r.

Co się zmieni?

Do zakresu danych objętych zgłoszeniem dokonywanym przez jednostki organizacyjne (wzory formularzy NIP 2 i NIP 8) i przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (wzór formularza NIP 7) dodano przewidywaną liczbę zatrudnionych.

Podmioty składające te formularze będą miały możliwość wyrażenia w nich woli w zakresie wnioskowania o doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, włączając w zakres formularzy zgłoszeń wniosek o takie doręczanie na wskazany adres elektroniczny.

Formularz ZAP-3 w starej wersji można stosować najpóźnoej do 30 kwietnia 2016 roku.

/ks