Pomoc eksperta

Deklaracje NIP

Obowiązujące w 2013 i 2014 r.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
- obowiązujące od 9 kwietnia
NIP-2/A (6) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami
- obowiązująca od 9 kwietnia
ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 9 kwietnia
NIP-5/W (5) Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej
NIP-7 (2) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem - obowiązujące od 9 kwietnia
NIP-B (5) Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7
NIP-C (5) Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7
NIP-D (7) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej
- obowiązująca od 9 kwietnia

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.