Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Deklaracje NIP

Obowiązujące w 2014 i 2015 r.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
NIP-2 (10) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem - obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-2/A (6) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami
ZAP-3 (3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-5/W (5) Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej
NIP-7 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem - obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-8 (1) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających - obowiązujące od 1 grudnia  2014 r.
NIP-B (5) Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7
NIP-C (5) Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7
NIP-D (7) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!